Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Single Wheel [A2]
   (Gordon Blaum 1961)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From a Mini-Wave or Couple. EN: 10
Z formace Mini-Wave nebo Couple. CZ: 10

Each dancer works as if they were a Couple: all Wheel & Deal. EN: 20
Každý tanečník pracuje jakoby byl pár: takto udělají všichni Wheel & Deal. CZ: 20

A Mini-Wave ends in Facing Dancers; a Couple ends in Tandem Dancers. EN: 30
Mini-Wave končí ve Facing Dancers; Couple končí v Tandem Dancers. CZ: 30

Alternate definition: As one movement, Hinge & Roll. EN: 40
Alternativní definice: Jako jeden pohyb Hinge & Roll. CZ: 40

Z R-H Mini-Wave:

 
 
před
Single Wheel
 po
Z L-H Mini-Wave:

 
 
před
Single Wheel
 po
Z Couple:

 
 
před
Single Wheel
 po

Poznámky:
 • Single Wheel is a two-dancer call. To find the other dancer with whom you are working, break up the overall formation into appropriate adjacent groups of two. EN: 50
  Single Wheel je figura pro dva tanečníky. Abyste našli tanečníka, se kterým budete pracovat, rozdělte si svou formaci na vhodné skupiny dvou tanenčíků. CZ: 50
 • There are two ways to think about Single WheelEN: 60
  Jsou dva možné způsoby, jak se Single Wheel naučit: CZ: 60

  1. Conceptualization -- "Single" means that each dancer works as if they were a couple and everybody does the call. Single Wheel (& Deal) means do the Single version of Wheel & Deal. If you think of Single Wheel in this manner, you can more easily grasp other 'Single' extensions. For example, from a R-H Mini-Wave Box, consider a Single Ferris Wheel. EN: 70
   Pochopením -- "Single" znamená, že každý tanečník pracuje jakoby byl pár a všichni udělají figuru. Single Wheel (& Deal) znamená, že děláte Single verzi figury Wheel & Deal. Pokud berete Single Wheel tímto způsobem, pochopíte snadněji další 'Single' kombinace. Například z formace R-H Mini-Wave Box lze udělat Single Ferris Wheel. CZ: 70
  2. Memorization -- Just memorize that Single Wheel is a Hinge & Roll, and be done with it. Whenever Single Wheel is called, just do a Hinge & Roll. Easy, right? Single Wheel's just another call to memorize. Why bother with all that conceptual stuff? EN: 80
   Zapamatováním -- prostě se jen naučte nazpaměť, že Single Wheel je Hinge & Roll a hotovo. Kdykoliv je callerován Single Wheel, udělejte Hinge & Roll. Jednoduché, že? Single Wheel je jen další figura k zapamatování. Proč se otravovat s nějakým konceptem? CZ: 80
 • To start a Single Wheel, give a slight tug on the handhold that you have with the adjacent dancer. This gets both of you moving toward the correct direction. EN: 90
  Při Single Wheel se s tanečníkem vedle sebe trochu zatáhněte za ruce, to vás nasměruje do správného směru. CZ: 90
 • From a Couple, Single Wheel is similar to Partner Trade except that instead of ending as a Couple, you end as Tandem Dancers (with the original Belle in front). EN: 100
  Z formace Couple je figura Single Wheel podobná Partner Trade, kromě toho, že místo v páru se končí v tandemu (původní Belle je vepředu). CZ: 100

Single Wheel 3 Times:

Single Wheel 3 Times:

 
před
Single Wheel 3 Times
 
   
po
1
 po
2
 po
3
(hotovo)

Teamwork is required to successfully dance Single Wheel 3 TimesEN: 110
Pro správné provedení Single Wheel 3 Times je potřeba spolupráce všech. CZ: 110
 1. Do the first instance of the call; EN: 120
  Udělejte figuru poprvé; CZ: 120
 2. Verify that the resulting formation is 'reasonable' (properly aligned, symmetric, and dancers appear to be in the correct position); EN: 130
  Zkontrolujte, že výsledná formace je 'rozumná' (správně zarovnaná, symetrická a tanečníci vypadají, že jsou na správných pozicích); CZ: 130
 3. Re-evaluate your position within the new formation (determine who you will work with next); EN: 140
  Vyhodnoťte svou pozici v nové formaci (zjistěte si, s kým budete dále pracovat); CZ: 140
 4. Do the second instance of the call; EN: 150
  Udělejte figuru podruhé; CZ: 150
 5. Verify that the resulting formation is 'reasonable'; EN: 160
  Zkontrolujte, že výsledná formace je 'rozumná'; CZ: 160
 6. Re-evaluate your position; EN: 170
  Vyhodnoťte svou pozici; CZ: 170
 7. Do the third (and final) instance of the call. EN: 180
  Udělejte figuru potřetí (a naposledy); CZ: 180

For those of you who may be aspiring C4 dancers, contemplate what would happen from a 1x8 Line on the call "As Couples As Couples Single Wheel"EN: 190
Ti z vás, kdo aspirují na to stát se C4 tanečníky, zamyslete se, co se stane z formace 1x8 Line při povelu "As Couples As Couples Single Wheel"CZ: 190

Hinge [Mainstream,A1]:

1/2 of a Trade. EN: 200
1/2 Trade. CZ: 200
 • From a Mini-Wave, a Hinge (also known as Single Hinge) is an Arm Turn 1/4. EN: 210
  Z formace Mini-Wave je Hinge (také známý jako Single Hinge) Arm Turn 1/4. CZ: 210
 • From a Couple, a Hinge (also known as Partner Hinge) is 1/2 of a Partner Trade. That is, as one movement turn 1/4 to face and Step to a R-H Mini-Wave. EN: 220
  Z Couple (páru) je Hinge (také známý jako Partner Hinge) 1/2 Partner Trade. To znamená jako jeden pohyb turn 1/4 k druhému tanečníkovi a Step to a R-H Mini-Wave. CZ: 220

Single Ferris Wheel [C3A] (Walt Wentworth 1974):
From a Mini-Wave Box. Leaders do your part Single Wheel, as Trailers Extend & Single Wheel. Ends in a Zero-Tag (Single Starting Double Pass Thru Formation). Equivalent to Follow Thru & Roll. EN: 342
Z formace Mini-Wave Box. Leaders dělají svoji část Single Wheel, Trailers Extend & Single Wheel. Končí v Zero-Tag (Single Starting Double Pass Thru Formation). Ekvivalent je Follow Thru & Roll. CZ: 342

Single Ferris Wheel:

 
 
před
Single Ferris Wheel
 po

Single Turn & Deal [C4]:
From a Couple or a Mini-Wave. As one movement, 1/4 In, Touch, and turn 1/4 toward your initial turning direction. A Couple ends in Tandem dancers; a R-H Mini-Wave ends in Facing dancers; a L-H Mini-Wave ends in Back-to-Back dancers. From a Couple or R-H Mini-Wave, Single Turn & Deal is the same as Single Wheel [A2]; from a L-H Mini-Wave, Single Turn & Deal ends in Back-to-Back Dancers whereas Single Wheel ends in Facing Dancers. EN: 46
Z formace Couple nebo Mini-Wave. Jako jeden pohyb 1/4 In, Touch, and turn 1/4 stejným směrem jako na začátku. Couple končí v Tandem dancers; R-H Mini-Wave končí ve Facing dancers; L-H Mini-Wave končí v Back-to-Back dancers. F formací Couple nebo R-H Mini-Wave je Single Turn & Deal totéž jako Single Wheel [A2]; z formace L-H Mini-Wave končí Single Turn & Deal v Back-to-Back Dancers, zatímco Single Wheel končí ve Facing Dancers. CZ: 46

Single Turn & Deal:

 
 
před
Single Turn & Deal
 po

Viz také Single CONCEPT [C3A,C3B,C4].

CALLERLAB definition for Single Wheel

Choreography for Single Wheel

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/singlewheel.php?level=master&language=czech&action=edit
20-May-2024 02:10:56
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL