Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Single Wheel [A2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Single Wheel -- [A2]
   (Gordon Blaum 1961)
All levels:     

Jazyk: or              All   
   edit def

From a Mini-Wave or Couple. EN: 10
Z formace Mini-Wave nebo Couple. CZ: 10

Each dancer works as if they were a Couple: all Wheel & Deal. EN: 20
Každý tanečník pracuje jakoby byl pár: takto udělají všichni Wheel & Deal. CZ: 20

A Mini-Wave ends in Facing Dancers; a Couple ends in Tandem Dancers. EN: 30
Mini-Wave končí ve Facing Dancers; Couple končí v Tandem Dancers. CZ: 30

Alternate definition: As one movement, Hinge & Roll. EN: 40
Alternativní definice: Jako jeden pohyb Hinge & Roll. CZ: 40

Z R-H Mini-Wave:
 

 
před
Single Wheel
 po

Z L-H Mini-Wave:
 

 
před
Single Wheel
 po

Z Couple:
 

 
před
Single Wheel
 po

Poznámky:

 • Single Wheel is a two-dancer call. To find the other dancer with whom you are working, break up the overall formation into appropriate adjacent groups of two. EN: 50
  Single Wheel je figura pro dva tanečníky. Abyste našli tanečníka, se kterým budete pracovat, rozdělte si svou formaci na vhodné skupiny dvou tanenčíků. CZ: 50
 • There are two ways to think about Single WheelEN: 60
  Jsou dva možné způsoby, jak se Single Wheel naučit: CZ: 60

  1. Conceptualization -- "Single" means that each dancer works as if they were a couple and everybody does the call. Single Wheel (& Deal) means do the Single version of Wheel & Deal. If you think of Single Wheel in this manner, you can more easily grasp other 'Single' extensions. For example, from a R-H Mini-Wave Box, consider a Single Ferris Wheel. EN: 70
   Pochopením -- "Single" znamená, že každý tanečník pracuje jakoby byl pár a všichni udělají figuru. Single Wheel (& Deal) znamená, že děláte Single verzi figury Wheel & Deal. Pokud berete Single Wheel tímto způsobem, pochopíte snadněji další 'Single' kombinace. Například z formace R-H Mini-Wave Box lze udělat Single Ferris Wheel. CZ: 70
  2. Memorization -- Just memorize that Single Wheel is a Hinge & Roll, and be done with it. Whenever Single Wheel is called, just do a Hinge & Roll. Easy, right? Single Wheel's just another call to memorize. Why bother with all that conceptual stuff? EN: 80
   Zapamatováním -- prostě se jen naučte nazpaměť, že Single Wheel je Hinge & Roll a hotovo. Kdykoliv je callerován Single Wheel, udělejte Hinge & Roll. Jednoduché, že? Single Wheel je jen další figura k zapamatování. Proč se otravovat s nějakým konceptem? CZ: 80
 • To start a Single Wheel, give a slight tug on the handhold that you have with the adjacent dancer. This gets both of you moving toward the correct direction. EN: 90
  Při Single Wheel se s tanečníkem vedle sebe trochu zatáhněte za ruce, to vás nasměruje do správného směru. CZ: 90
 • From a Couple, Single Wheel is similar to Partner Trade except that instead of ending as a Couple, you end as Tandem Dancers (with the original Belle in front). EN: 100
  Z formace Couple je figura Single Wheel podobná Partner Trade, kromě toho, že místo v páru se končí v tandemu (původní Belle je vepředu). CZ: 100

Single Wheel 3 Times:

Single Wheel 3 Times:
 

před
Single Wheel 3 Times
 
   
po
1
 po
2
 po
3
(hotovo)

Teamwork is required to successfully dance Single Wheel 3 TimesEN: 110
Pro správné provedení Single Wheel 3 Times je potřeba spolupráce všech. CZ: 110
 1. Do the first instance of the call; EN: 120
  Udělejte figuru poprvé; CZ: 120
 2. Verify that the resulting formation is 'reasonable' (properly aligned, symmetric, and dancers appear to be in the correct position); EN: 130
  Zkontrolujte, že výsledná formace je 'rozumná' (správně zarovnaná, symetrická a tanečníci vypadají, že jsou na správných pozicích); CZ: 130
 3. Re-evaluate your position within the new formation (determine who you will work with next); EN: 140
  Vyhodnoťte svou pozici v nové formaci (zjistěte si, s kým budete dále pracovat); CZ: 140
 4. Do the second instance of the call; EN: 150
  Udělejte figuru podruhé; CZ: 150
 5. Verify that the resulting formation is 'reasonable'; EN: 160
  Zkontrolujte, že výsledná formace je 'rozumná'; CZ: 160
 6. Re-evaluate your position; EN: 170
  Vyhodnoťte svou pozici; CZ: 170
 7. Do the third (and final) instance of the call. EN: 180
  Udělejte figuru potřetí (a naposledy); CZ: 180

For those of you who may be aspiring C4 dancers, contemplate what would happen from a 1x8 Line on the call "As Couples As Couples Single Wheel"EN: 190
Ti z vás, kdo aspirují na to stát se C4 tanečníky, zamyslete se, co se stane z formace 1x8 Line při povelu "As Couples As Couples Single Wheel"CZ: 190

Hinge [Mainstream,A1]:

1/2 of a Trade. EN: 200
1/2 Trade. CZ: 200
 • From a Mini-Wave, a Hinge (also known as Single Hinge) is an Arm Turn 1/4. EN: 210
  Z formace Mini-Wave je Hinge (také známý jako Single Hinge) Arm Turn 1/4. CZ: 210
 • From a Couple, a Hinge (also known as Partner Hinge) is 1/2 of a Partner Trade. That is, as one movement turn 1/4 to face and Step to a R-H Mini-Wave. EN: 220
  Z Couple (páru) je Hinge (také známý jako Partner Hinge) 1/2 Partner Trade. To znamená jako jeden pohyb turn 1/4 k druhému tanečníkovi a Step to a R-H Mini-Wave. CZ: 220

Single Ferris Wheel [C3A] (Walt Wentworth 1974):
From a Mini-Wave Box. Leaders do your part Single Wheel, as Trailers Extend & Single Wheel. Ends in a Zero-Tag (Single Starting Double Pass Thru Formation). Equivalent to Follow Thru & Roll. EN: 342
Z formace Mini-Wave Box. Leaders dělají svoji část Single Wheel, Trailers Extend & Single Wheel. Končí v Zero-Tag (Single Starting Double Pass Thru Formation). Ekvivalent je Follow Thru & Roll. CZ: 342

Single Ferris Wheel:
 

 
před
Single Ferris Wheel
 po

Single Turn & Deal [C4]:
From a Couple or a Mini-Wave. As one movement, 1/4 In, Touch, and turn 1/4 toward your initial turning direction. A Couple ends in Tandem dancers; a R-H Mini-Wave ends in Facing dancers; a L-H Mini-Wave ends in Back-to-Back dancers. From a Couple or R-H Mini-Wave, Single Turn & Deal is the same as Single Wheel [A2]; from a L-H Mini-Wave, Single Turn & Deal ends in Back-to-Back Dancers whereas Single Wheel ends in Facing Dancers. EN: 46
Z formace Couple nebo Mini-Wave. Jako jeden pohyb 1/4 In, Touch, and turn 1/4 stejným směrem jako na začátku. Couple končí v Tandem dancers; R-H Mini-Wave končí ve Facing dancers; L-H Mini-Wave končí v Back-to-Back dancers. F formací Couple nebo R-H Mini-Wave je Single Turn & Deal totéž jako Single Wheel [A2]; z formace L-H Mini-Wave končí Single Turn & Deal v Back-to-Back Dancers, zatímco Single Wheel končí ve Facing Dancers. CZ: 46

Single Turn & Deal:
 

 
před
Single Turn & Deal
 po

Viz také Single CONCEPT [C3A,C3B,C4].

CALLERLAB definition for Single Wheel

Choreography for Single Wheel

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/singlewheel.php?level=master&language=czech&action=edit
22-October-2019 06:10:50
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.