Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Sets In Motion [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Sets In Motion -- [C2]
   (autor neznámý)
All levels:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace Parallel Lines a dalších vhodných.

Centers Hinge, Very Center Two Trade, a všichni 4 Centers Roll. OutsidesCirculate 1 & 1/2; ti Outsides, kteří skončí na stejné úrovni jako výsledná Center Column udělají Face In; ti v Center Column (obvykle 6, ale někdy 4 nebo 8 tanečníků) začnou 'Grand' Pass Thru dokud původní Center 4 opustí střed a zbylí Trailing tanečníci mají kompaktní pravorukou formaci; původní Center 4 udělají první tanečník Left Peel Off a druhý tanečník Right Peel Off a dorovnají se spolu do páru (také se dá říci Zag-Zig & Explode).

Obvykle končí v R-H 1/4 Line nebo L-H 1/4 Tag.

Z Parallel R-H Two-Faced Lines:
 

   
před
Sets In Motion
 po
Outsides Circulate 1 & 1/2
jako Centers Hinge, Very Centers Trade
and Line of 6 Face In
  po
Column of 6 start a 'Grand' Pass Thru,
First Peel Left, Next Peel Right
and last dancers stop in the center
(hotovo)

Z Parallel 3 & 1 Lines:
 

   
před
Sets In Motion
  po
Outsides Circulate 1 & 1/2 (to R-H)
jako Centers Hinge, Very Centers Trade
and Line of 8 Face In
  po
Column of 8 start a 'Grand' Pass Thru,
First Peel Left, Next Peel Right
and last dancers stop in the center
(hotovo)

Z neobvyklá formace:
 

   
před
Sets In Motion
  po
Outsides Circulate 1 & 1/2 (to R-H)
jako Centers Hinge, Very Centers Trade
and Line of 4 Face In
  po
Column of 4 Double Pass Thru,
First Peel Left, Next Peel Right
(hotovo)

Poznámky:

  • Pokud jste Outside, udělejte Circulate 1 & 1/2 a pak se podívejte, zda jste skončili na stejné úrovni jako Centers. Neučtě se nazpaměť něco jako 'Trailing Ends skončí za Centers', protože to nebude fungovat vždy.
  • Pokud Outsides nezačnou v Tandemu, musí se po Circulate 1 & 1/2 srazit za pravou ruku. Je to důležité, aby se dopředu dostal ten správný tanečník.
  • Sets In Motion nemůže být callerováno z formací, ve kterých se všichni čtyři středový tanečníci koukají dovnitř.
  • Ti, kdo skončí na stejné úrovni jako centers vlastní střed formace, před i po 'Grand' Pass Thru. Pokud se s původními Center 4 nikdo nezarovná, skončí tito původní Center 4 ve středovém boxu.

Single Hinge & Trade [C4]: Z non-T-Bone formací 2 x 2. Hinge; Centers Trade; všichni Roll. Končí v 1 x 4 Column.

     
před
Single Hinge & Trade
 po
Hinge
 po
Centers Trade
 po
všichni Roll
(hotovo)

Sets In Motion Plus n [C4]: Z formace Parallel Lines a dalších vhodných formací. Proveďte Sets In Motion, ale Trailing n (1 nebo 2) tanečníci dokončí 'Grand' Pass Thru, první Peel Left, další Peel Right a skončí mezi původními tanenčíky, kteří dělali "Peely". Sets In Motion Plus 1 končí se dvěma Lines of 3. Sets In Motion Plus 2 končí ve Facing Lines.

CALLERLAB definition for Sets In Motion

Choreography for Sets In Motion

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/setsinmotion.php?level=master&language=czech
14-October-2019 03:25:39
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.