Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Sets In Motion [C2]
   (autor neznámý)
C2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From Parallel Lines and other applicable formations. EN: 10
Z formace Parallel Lines a dalších vhodných. CZ: 10

Centers Hinge, Very Center Two Trade, and all 4 Centers Roll as Outsides Circulate 1 & 1/2; any Outsides which line up with the resulting Center Column Face In; those in the Center Column (usually 6, but sometimes 4 or 8 dancers) start a 'Grand' Pass Thru until the original Center 4 have cleared the Center and any Trailing dancers have a compact R-H setup; original Center 4 have the first dancer Left Peel Off as second dancer Right Peel Off and adjust as necessary to end as a Couple (Zag-Zig & Explode). EN: 20
Centers Hinge, Very Center Two Trade, a všichni 4 Centers Roll. OutsidesCirculate 1 & 1/2; ti Outsides, kteří skončí na stejné úrovni jako výsledná Center Column udělají Face In; ti v Center Column (obvykle 6, ale někdy 4 nebo 8 tanečníků) začnou 'Grand' Pass Thru dokud původní Center 4 opustí střed a zbylí Trailing tanečníci mají kompaktní pravorukou formaci; původní Center 4 udělají první tanečník Left Peel Off a druhý tanečník Right Peel Off a dorovnají se spolu do páru (také se dá říci Zag-Zig & Explode). CZ: 20

Usually ends in a R-H 1/4 Line or a L-H 1/4 Tag. EN: 30
Obvykle končí v R-H 1/4 Line nebo L-H 1/4 Tag. CZ: 30

Z Parallel R-H Two-Faced Lines:

 
   
před
Sets In Motion
 po
Outsides Circulate 1 & 1/2
jako Centers Hinge, Very Centers Trade
and Line of 6 Face In
  po
Column of 6 start a 'Grand' Pass Thru,
First Peel Left, Next Peel Right
and last dancers stop in the center
(hotovo)
Z Parallel 3 & 1 Lines:

 
   
před
Sets In Motion
  po
Outsides Circulate 1 & 1/2 (to R-H)
jako Centers Hinge, Very Centers Trade
and Line of 8 Face In
  po
Column of 8 start a 'Grand' Pass Thru,
First Peel Left, Next Peel Right
and last dancers stop in the center
(hotovo)
Z neobvyklá formace:

 
   
před
Sets In Motion
  po
Outsides Circulate 1 & 1/2 (to R-H)
jako Centers Hinge, Very Centers Trade
and Line of 4 Face In
  po
Column of 4 Double Pass Thru,
First Peel Left, Next Peel Right
(hotovo)

Poznámky:
 • If you are an Outside, Circulate 1 & 1/2 then look to see if you line up with the Centers. Don't memorize things such as 'Trailing Ends line up with the Centers' since this will not always be the case. EN: 40
  Pokud jste Outside, udělejte Circulate 1 & 1/2 a pak se podívejte, zda jste skončili na stejné úrovni jako Centers. Neučtě se nazpaměť něco jako 'Trailing Ends skončí za Centers', protože to nebude fungovat vždy. CZ: 40
 • If the Outsides do not start in Tandem, they should meet with R-H after the Circulate 1 & 1/2 (same spot rule). This is important in order to put the correct dancer in front if the Outsides happen to line up with the Centers (be sure to step to R-H before doing the Face In). EN: 50
  Pokud Outsides nezačnou v Tandemu, musí se po Circulate 1 & 1/2 srazit za pravou ruku. Je to důležité, aby se dopředu dostal ten správný tanečník. CZ: 50
 • Sets In Motion can not be called if all 4 of the original Centers are facing in. EN: 60
  Sets In Motion nemůže být callerováno z formací, ve kterých se všichni čtyři středový tanečníci koukají dovnitř. CZ: 60
 • Those who line up with the centers (for a total of 4, 6, or 8 dancers) own the center! They own the center of the set before the 'Grand' Pass Thru, and they own the center of the set after the 'Grand' Pass Thru. When no dancers line up with the center 4, the original center 4 end in the center Box. EN: 70
  Ti, kdo skončí na stejné úrovni jako centers vlastní střed formace, před i po 'Grand' Pass Thru. Pokud se s původními Center 4 nikdo nezarovná, skončí tito původní Center 4 ve středovém boxu. CZ: 70

Single Hinge & Trade [C4]:
From a non-T-Bone 2 x 2. Hinge; Centers Trade; all Roll. Ends in a 1 x 4 Column. EN: 686
Z non-T-Bone formací 2 x 2. Hinge; Centers Trade; všichni Roll. Končí v 1 x 4 Column. CZ: 686

     
před
Single Hinge & Trade
 po
Hinge
 po
Centers Trade
 po
všichni Roll
(hotovo)

Sets In Motion Plus n [C4]:
From Parallel Lines and other applicable formations. Sets In Motion but the Trailing n (1 or 2) dancers complete the 'Grand' Pass Thru, first Peel Left, next Peel Right to end between the original dancers who Peeled Off. Sets In Motion Plus 1 ends with two Lines of 3. Sets In Motion Plus 2 ends in Facing Lines. EN: 687
Z formace Parallel Lines a dalších vhodných formací. Proveďte Sets In Motion, ale Trailing n (1 nebo 2) tanečníci dokončí 'Grand' Pass Thru, první Peel Left, další Peel Right a skončí mezi původními tanenčíky, kteří dělali "Peely". Sets In Motion Plus 1 končí se dvěma Lines of 3. Sets In Motion Plus 2 končí ve Facing Lines. CZ: 687

CALLERLAB definition for Sets In Motion

Choreography for Sets In Motion

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/setsinmotion.php?language=czech&level=C2&action=edit
22-July-2024 10:33:30
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL