Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Secondly | Thirdly | Fourthly {anyConcept} {anything} [C3B]
   (Vic Ceder)
C3B:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Rozdělte si figuru anything na jednotlivé části. Až do dané části provádějte figuru normálně. Pak na danou část aplikujte daný CONCEPT, zbytek figury následně proveďte opět normálně.

Poznámky:
 • Daný CONCEPT je aplikován pouze na danou část figury, tzn.
  • Secondly: aplikuje se pouze na druhou část.
  • Thirdly: aplikuje se pouze na třetí část.
  • Fourthly: aplikuje se pouze na čtvrtou část.
 • Také možné, i když zřídka používané: Fifthly, Sixthly, Seventhly (tzn. Seventhly Twisted Eight Chain Thru). Velmi málo figur má více než čtyři části.
 • Provádějte figuru a až dojdete k dané části, zhodnoťte aktuální formaci a aplikujte daný CONCEPT na danou část, pak znovu zhodnoťe svou pozici a formaci a proveďte zbytek figury.
 • Secondly | Thirdly | Fourthly jsou Meta koncepty. Meta koncepty jsou aplikované na jiné koncepty, nikoliv na figury. Caller nemůže říct Secondly anything, kde anything je pouze figura. Caller musí po Secondly říct nějaký koncept.
 • Někdy se daný koncept vůbec nemusí jevit jako koncept. Například Secondly Boys, nebo Thirdly Twice. Pro potřeby Secondly|Thirdly|Fourthly je jako koncept považováno vše, co figuru modifikuje. To zahrnuje pojmenování tanečníků (Boys, Girls, Ends, Centers, Leaders, Trailers, Beaus, Belles, Heads, Sides), formací (např. Triple Box), čísla (např. twice, 1 & 1/2, 2/3), a další modifikátory (jako třeba Transfer And, Tally Ho But).
 • Je důležité zhodnotit svou formaci a pozici před a po provedení modifikované části figury, protože v závislosti na konceptu můžete najednou pracovat s jiným tanečníkem nebo v jiné formaci.

Secondly Tandem Reset

 
před
Secondly Tandem Reset
 
     
po
1/2 Zoom
(1/4)
 po
Tandem Hinge
(1/2)
 po
1/2 Zoom
(3/4)
 po
Hinge
(hotovo)
Thirdly Tandem Reset

 
před
Thirdly Tandem Reset
 
 
po
1/2 Zoom
(1/4)
 po
Hinge
(1/2)
 
 
po
Tandem 1/2 Zoom
(3/4)
 po
Hinge
(hotovo)

 
   
před
Fourthly Tandem Swing The Fractions
 po
Right Arm Turn 1/4
(1/5)
 po
Left Arm Turn 1/2
(2/5)
 
   
po
Right Arm Turn 3/4
(3/5)
 po
Tandem Left Arm Turn 1/2
(4/5)
 po
Right Arm Turn 1/4
(hotovo)

Initially Concept [C3A] (Vic Ceder 1994): Na první část anything aplikujte daná CONCEPT, zbytek figury proveďte normálně.

Finally Concept [C3A] (Vic Ceder 1994): Proveďte figuru anything a na její poslední část aplikujte daný CONCEPT.

Oddly Concept [C3B] (Vic Ceder): Na každou lichou část figury aplikujte any CONCEPT, sudé části provádějte normálně.

Evenly CONCEPT [C3B] (Vic Ceder): Na každou sudou část figury aplikujte any CONCEPT, liché části provádějte normálně.

Initially | Secondly | etc Use A(n) anything1 For A(n) anything2 [C4]: Nahraďte danou část figury anything2 figurou anything1. Například z formace R-H Columns: Thirdly Use An Ah So for a Swing The Fractions: všichni Right Arm Turn 1/4; ti, co mohou left Arm Turn 1/2; všichni Ah So; ti, co mohou Left Arm Turn 1/2; všichni Right Arm Turn 1/4.

Viz také Appendix C: Calls with Parts

Choreography for Secondly | Thirdly | Fourthly anyConcept anything

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/secondly.php?language=czech
13-June-2024 16:03:22
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL