Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Scoot & Weave [A2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Scoot & Weave -- [A2]
   (Lee Kopman 1974)
A2:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

V závislosti na výchozí formaci existují dvě mírně odlišné definice Scoot & Weave.

Z formace Mini-Wave Box (a vhodných T-Bone 2x2):
Scoot Back; Weave.
Končí ve Wave.

Z formace Single 1/4 Tag:
Extend; Arm Turn 1/2; Weave.
Končí ve Wave.

Podle výše uvedené definice je Weave ekvivalentní s Leaders 1/2 Box Circulate, Trailers Cross Extend & Hinge. Přesná definice Weave je uvedena níže.

Weave [C1] (Lee Kopman 1974): Z formace Mini-Wave Box (a vhodných T-Bone 2 x 2) nebo ze Single Eight Chain Thru. Pass Thru nebo Step Thru; Ends turn 1/4 za tím ramenem, kterým se zrovna minuli, a za druhou ruku, než je to rameno, kterým se minuli, udělají Arm Turn 1/4. Končí ve Wave.

Z Mini-Wave Box:
 

   
před
Scoot & Weave
 po
Scoot Back
 po
Weave
(hotovo)

Z Single 1/4 Tag:
 

   
před
Scoot & Weave
 po
Extend & Arm Turn 1/2
 po
Weave
(hotovo)

Poznámky:

 • Weave je jako Any Hand 1/4 Thru, kromě toho, že se nedotknete prvního tanečníka, a výslední Centers se dotknou jen kvůli poslednímu 1/4 turn.

  • Z formace R-H Mini-Wave Box je Weave jako 1/4 Thru.
  • Z formace L-H Mini-Wave Box je Weave jako Left 1/4 Thru.

  Rozdíl mezi Weave a 1/4 Thru, že u Weave je mnohem menší vzájemný kontakt. Weave byl odvozen od figury Weave The Ring, ve které není vůbec žádný kontakt.

  • Při 1/4 Thru se dělá Arm Turn 1/4 a pak Centers Arm Turn 1/2.
  • Při Weave se dělá Pass Thru nebo Step Thru s prvním tanečníkem, pak Outsides turn 1/4 směrem k rameni, kterým se zrovna minuli, Centers se začnou míjet druhým ramenem, a když se potkají, udělají Arm Turn 1/4.

Scoot Back [Mainstream] (Lee Kopman 1969):

 • Z formace Mini-Wave Box a vhodných T-Bone 2 x 2. Leaders Box Circulate, Trailers Extend, Arm Turn 1/2, & Extend. Mini-Wave Box končí v Mini-Wave Box.
 • Z formace Single 1/4 Tag. Extend; Arm Turn 1/2; & Extend. Končí v Single 3/4 Tag.

Turn & Weave [C4] (Lee Kopman 1974):

 • From a Single Double Pass Thru nebo Single 1/4 Tag:
  Centers (pokud se na sebe koukají, tak nejprve Touch, pak) Arm Turn 1/2; Extend; Weave.
  Končí ve Wave.
 • From a Single Eight Chain Thru nebo Mini-Wave Box:
  All (pokud se na sebe koukají, tak nejprve Touch, pak) Arm Turn 1/2; Weave.
  Končí ve Wave.

Cross Scoot & Weave [C4]: Z formace Single 1/4 Tag. Cross Extend, Arm Turn 1/2, and Weave. Končí ve Wave (vlně) za druhou ruku.

CALLERLAB definition for Scoot and Weave

Choreography for Scoot & Weave

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/scootandweave.php?language=czech
17-October-2019 05:36:37
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.