Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Right | Left Roll To A Wave [A1]
   (Dick Han 1970)
A1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

From a Generalized Tandem (i.e., Front-to-Back Dancers, Back-to-Back Dancers, or Facing Dancers). EN: 10
Z formace obecný Tandem (tzn. Front-to-Back Dancers, Back-to-Back Dancers, or Facing Dancers). CZ: 10

Right Roll To A Wave:
As one movement, Leaders Right-face U-Turn Back and all Step To A Right-Hand Mini-Wave. EN: 20
Jako jeden pohyb Leaders Right-face U-Turn Back a všichni Step To A Right-Hand Mini-Wave. CZ: 20

Left Roll To A Wave:
As one movement, Leaders Left-face U-Turn Back and all Step To A Left-Hand Mini-Wave. EN: 30
Jako jeden pohyb Leaders Left-face U-Turn Back a všichni Step To A Left-Hand Mini-Wave. CZ: 30

Right Roll To A Wave
 
před
Right Roll To A Wave
 po
 
před
Right Roll To A Wave
 po
 
před
Right Roll To A Wave
 po

Left Roll To A Wave
 
před
Left Roll To A Wave
 po
 
před
Left Roll To A Wave
 po
 
před
Left Roll To A Wave
 po

Poznámky:
 • The Leader's part is danced as one smooth movement. Do not U-Turn Back then Step To A Wave - instead, do the U-Turn Back as you move into your ending position. EN: 40
  Část figury pro Leaders je tancována jako jeden plynulý pohyb. Nedělejte U-Turn Back a pak Step To A Wave - místo toho udělejte U-Turn Back a během pohybu dojděte na koncovou pozici. CZ: 40
 • The definition is worded (i.e., 'as one movement') so that the Leaders can RollEN: 50
  V definici se říká 'as one movement', takže Leaders mohou udělat RollCZ: 50
 • A common mistake when dancing Right | Left Roll To A Wave is that everyone tries to do a U-Turn Back. Only the Leaders do the U-Turn Back. Another common mistake is that the Trailers assume that they are not active, and hence they do not move. The Trailer's part is Step To A Wave. EN: 60
  Obvyklá chyba u Right | Left Roll To A Wave je, že se všichni snaží udělat U-Turn Back. U-Turn Back dělají pouze Leaders. Další obvyklá chyba je, že Trailers si myslí, že nejsou aktivní a vůbec se nepohnou. Přitom jejich část je Step To A Wave. CZ: 60
 • This call has historically been named Roll Right | Left To A Wave. As such, several ways of calling it have evolved. All of the following are equivalent: EN: 70
  Dříve se tato figura jmenovala Roll Right | Left To A Wave. Časem se objevilo několik různých pojmenování. Vše níže uvedená jména znamenají totéž: CZ: 70

  • Right Roll To A Wave
   (the preferred command since the direction is given first). EN: 80
   (preferovaná varianta, jako první je řečen směr). CZ: 80
  • Right Roll To An Ocean Wave
  • Right Roll
  • Roll Right To A Wave
  • Roll Right
 • Some callers insert the word 'Leads' (or 'Leaders') before calling Right | Left Roll To A Wave when they actually want everyone to do the call. This terminology is confusing because both the Leaders and the Trailers have an active part in the call. Also, this terminology is ambiguous from formations in which the Leaders are Back-to-Back, and the Trailers are Facing (e.g., Parallel Inverted Lines): Does everyone do the call, or just the Leaders? Our advice to callers is to avoid using the word 'Leads' (or 'Leaders') unless only those dancers are to do the call. EN: 90
  Někteří calleři začínají povel Right | Left Roll To A Wave slovem 'Leads' (nebo 'Leaders'), i když chtějí, aby povel provedli všichni. Tato terminologie mate, protože jak Leaders, tak Trailers provádějí svou část figury. Navíc z formací, ve kterých jsou Leaders Back-to-Back a Trailers se na sebe dívají (např. Parallel Inverted Lines), se jedná o nejednoznačný pokyn: Dělají figuru všichni, nebo jen Leaders? Naše rada callerům je vyhnout se slovu 'Leads' (nebo 'Leaders'), pokud vyloženě nechtějí, aby figuru provedli právě jen ti jmenovaní. CZ: 90

Right Roll To A Wave 3 Times:

před
Right Roll To A Wave
3 Times EN: 100
 
   
po
1
 po
2
 po
3

Teamwork is required to successfully dance Right Roll To A Wave 3 TimesEN: 110
Pro správné provedení Right Roll To A Wave 3 Times je nutná spolupráce všech tanečníků. CZ: 110
 1. Do the first instance of the call; EN: 120
  Udělejte figuru poprvé; CZ: 120
 2. Verify that the resulting formation is 'reasonable' (properly aligned, symmetric, and dancers appear to be in the correct position); EN: 130
  Zkontrolujte, že výsledná formace je 'rozumná' (správně zarovnaná, symetrická a tanečníci vypadají, že jsou na správných pozicích); CZ: 130
 3. Re-evaluate your position within the new formation (determine who you will work with next, and whether you're a Leader or Trailer); EN: 140
  Vyhodnoťte svou pozici v nové formaci (zjistěte si, s kým budete dále pracovat a jestli jste Leader nebo Trailer); CZ: 140
 4. Do the second instance of the call; EN: 150
  Udělejte figuru podruhé; CZ: 150
 5. Verify that the resulting formation is 'reasonable'; EN: 160
  Zkontrolujte, že výsledná formace je 'rozumná'; CZ: 160
 6. Re-evaluate your position; EN: 170
  Vyhodnoťte svou pozici; CZ: 170
 7. Do the third (and final) instance of the call. EN: 180
  Udělejte figuru potřetí (a naposledy); CZ: 180

Latch On (fraction) [C3A] (Lee Kopman 1975):
From a Generalized Tandem. Right Roll to a Wave, Arm Turn 1/4 (or the designated fraction). Ends in a R-H Mini-Wave. This is a 2-part call. EN: 101
Z formace Generalized Tandem. Right Roll to a Wave, Arm Turn 1/4 (nebo daný fraction (zlomek)). Končí v R-H Mini-Wave. Tato figura má dvě části. CZ: 101

CALLERLAB definition for Right Roll to a Wave
CALLERLAB definition for Left Roll to a Wave

Choreography for Right | Left Roll To A Wave

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/rightrolltoawave.php?level=A1&language=czech&action=edit
18-July-2024 04:48:06
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL