Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

1/4 In | Out [A1]
   (Jim Faulkenberry a Clarence Watson 1959)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z Couple, Mini-Wave a dalších vhodných formací.

1/4 In:
Otočte se na místě o 90° k tanečníkovi vedle sebe.
Končí ve formaci Facing Dancers (tanečníků koukajících se na sebe).

1/4 Out:
Otočte se na místě o 90° od tanečníka vedle sebe.
Končí ve formaci Back-to-Back Dancers (tanečníci zády k sobě).

1/4 In:
 
před
1/4 In
 po
 
před
1/4 In
 po
 
před
1/4 In
 po

1/4 Out:
 
před
1/4 Out
 po
 
před
1/4 Out
 po
 
před
1/4 Out
 po

Poznámky:
 • Nikam nechoďte, prostě se jen na místě otočte o 1/4.
 • Otočka o 90° je relativní vůči vedlejšímu tanečníkovi. Z Couple nebo Mini-Wave je partner definován jako ten, kdo stojí vedle vás, tudíž

  • 1/4 In znamená "otočte se o 1/4 ke svému Partner tak, abyste se na konci na sebe dívali".
  • 1/4 Out znamená "otočte se o 1/4 od svého Partner, tak, abyste skončili zády k sobě".

Pokud se díváte přímo do nebo od středu čtverylky, nemůžete provést 1/4 In ani 1/4 Out.

Odtud nikdo nemůže udělat 1/4 In ani 1/4 Out.

Obecně platí, že 1/4 In (or Out) znamená otočení o 1/4 k (nebo od) středu té nejmenší pod-formace, ve které máte střed. Každý tanečník si tento středový bod hledá sám za sebe. Abyste nalezli středový bod, rozdělte si celou formaci na stejně velké pod-formace tak dlouho, dokud nezískáte tu nejmenší možnou, ve které umíte definovat středový bod pro všechny tanečníky této formace.

Jestliže formace osmi tanečníků nemůže být rozdělena výše uvedeným způsobem, pracujte relativně ke středu čtverylky.

 
před
1/4 In
 po
 
před
1/4 In
 po

Přestože figura 1/4 In | Out je primárně definovaná z Couple nebo Mini-Wave, může být provedena z jakékoliv formace, pro kterou mohou aktivní tanečníci nalézt střed.

 1. Najděte nejmenší pod-formaci, která má středový bod, a pak
 2. proveďte Turn 1/4 na místě směrem k (v případě 1/4 In) nebo od (v případě 1/4 Out) tohoto středového bodu.
 3. Z formace T-Bone 2x4 pracujte v každé 2x2 pod-formaci.

 
před
1/4 In
 po

Z výše uvedené výchozí formace může být 1/4 In | Out dilema. U figur pro dva lidi, jako jsou Partner Trade, Partner Tag nebo Single Wheel, totiž platí, že tanečníci normálně provádějí figuru s tím, s kým jsou v páru. Nicméne, výše uvedené pravidlo č. 3 nám říká, že Centers pracují s těmi venku, nikoliv spolu uprostřed. Je to proto, že 1/4 In | Out nejsou ve skutečnosti figury pro dva tanečníky, jak by si někdo mohl myslet, ale pro jednoho tanečníka a střed formace!

Každý jednotlivý tanečník může provést 1/4 In | Out, pokud má k dispozici středový bod. Najděte tento bod a otočte se o 1/4 směrem k němu nebo od něj. Protože je tento rozdíl hůře uchopitelný, doporučujeme callerům, aby se takovým situacím vyhýbali (pokud tedy zrovna neprocvičujete hůře uchopitelné kombinace), a explicitně řekli, o co jim jde. Můžete například říct: (Working on) each side, 1/4 In | Out, nebo Centers 1/4 Out následované Ends 1/4 In. Nebo můžete použít povely Face In a Face Out, které mají referenční bod uprostřed čtverylky.

Face In | Out [MSV]: Individuálně proveďte Turn 1/4 na místě směrem k (Face In) nebo od (Face Out) středu čtverylky.

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU
Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
     
po
1/4 In
 po
1/4 Out
 po
Face In
 po
Face Out

1/4 Right | Left [NOL]: Otočte se na místě o 90° doprava | doleva. Také známé jako Face Right | Left.

3/4 In | Out [NOL]: Z Couple nebo Mini-Wave. Otočte se na místě o 270° směrem k (In) nebo od (Out) tanečníka vedle sebe. Při 3/4 In končí tanečníci zády k sobě; Při 3/4 Out končí tanečníci čelem k sobě. V praxi jsou tyto figury používané velmi zřídka, ale občas jsou použité jako součást definice jiné figury.

CALLERLAB definition for Quarter In
CALLERLAB definition for Quarter Out

Choreography for 1/4 In | Out

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/quarterinout.php?level=master&language=czech
19-June-2024 18:51:51
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL