Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyRecordsFrequently Asked QuestionsAcademy for Advanced and Challenge Enthusiasts (AACE)Ceder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsDigital music informationSquare dance linksBande DéssineesLos Olivos Honey BeesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Press {direction} [C1,C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Press direction -- [C1,C2]
   (Lee Kopman)
All levels:     

Language: or                 All   
   edit def

Press Ahead [C1]:
Designated dancers move one position forward. EN: 10
De designerede dansere går én position fremad. DK: 10

Press Back [C1V]:
Designated dancers move one position backward. Press Back is typically only used as a gimmick. EN: 20
De designerede dansere går én position tilbage. Press Back bruges typisk som en gimmick. DK: 20

Press In|Out|Right|Left [C2]:
As one movement, designated dancers move one position forward and one position toward the given directionEN: 30
I én bevægelse går de designerede dansere én position fremad og én position i den retning der bliver angivet. DK: 30

Noter:
 • Non-designated dancers do not move or adjust in any manner. EN: 40
  De ikke-designerede dansere må ikke flytte sig eller justere på nogen måde. DK: 40
 • Do not change your facing direction during this call. EN: 50
  Der ændres ikke ansigtsretning i dette kald. DK: 50
 • 'Position' in terms of this definition refers to a spot that could be occupied by a dancer. Within a 2 x 4 there are eight positions. A Squared Set, Butterfly, or "O" is a 16-Matrix (4 x 4) formation, and one position refers to an adjacent spot within that rectangular grid. EN: 60
  'Position' i dette kald refererer til en plads der kan være optaget af en danser. I en 2 x 4 er der kun 8 pladser. Et Squared Set, Butterfly, eller "O" er en 16-Matrix (4 x 4) formation, og én position refererer til en ved siden af liggende plads inden for denne matrix. DK: 60
 • The direction can be In, Out, Right, or Left. In and Out are relative to the Center of the Set. EN: 70
  Retningerne kan være In, Out, Right, eller Left. In og Out refererer til centeret af formationen. DK: 70

 
før
Press Right
 efter
 
før
Press Left
 efter

   
før
Press Ahead
 efter
1/2
  (færdig)

Note that in the example above, dancers are completely offset after the Press Ahead. A common dancer mistake is to go only half-way. EN: 80
Læg mærke til at i det ovenstående eksempel er danserne fuldstændig offset efter Press Ahead. En almindelig fejl er kun at gå halvvejs! DK: 80

The following examples illustrate the differences among the similar calls Extend, 1/2 Press Ahead, and Step ThruEN: 90
De følgende eksempler illustrerer forskellene mellem tilsyneladende lignende kald Extend, 1/2 Press Ahead, and Step ThruDK: 90

Dette er startformation
for hver af de følgende:

efter
Extend

efter
1/2 Press Ahead

efter
Step Thru

Often callers misuse the term Extend when they mean to use Press Ahead or 1/2 Press AheadEN: 100
Det sker ofte at Callere misbruger kaldet Extend når de mener Press Ahead eller 1/2 Press AheadDK: 100

Dette er startformation
for hver af de følgende:

efter
As Couples Extend

efter
1/2 Press Ahead

Curve direction [C4] (Dave Hodson 1985):
As one movement, Press direction while individually turning toward that direction. Direction can be In, Out, Left, or Right and is relative to the Center of the Set. EN: 646

Tip Toe [C4] (Lee Kopman 1980):
Designated dancers Press Ahead while holding onto the dancer in their partner's position, dragging that dancer with them. EN: 647

See also direction Loop n [C2] og Truck [C2].

CALLERLAB definition for Press Ahead
CALLERLAB definition for Press In/Out/Right/Left

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Arne Pedersen og Britta Bertel.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/press.php?level=master&language=denmark&action=edit
19-January-2020 09:45:06
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.