Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Prefer CONCEPT [C1V]
   (autor neznámý)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

The Prefer CONCEPT does not have a clear-cut definition and in most cases is call-dependent. EN: 10
Prefer CONCEPT nemá jasnou definici a ve většině případů záleží na figuře, se kterou je použit. CZ: 10

In general, the 'Preferred' dancers do the first part of the call, the given part of the call, or the most obvious or active part of the call. The caller will usually say 'Prefer the anyone: anything' or 'anyone is Preferred: anything.' The caller may also indicate which part of the given call the Preferred dancers are to do. EN: 20
Obecně platí, že 'Preferred' (preferovaní, upřednostňovaní) tanečníci udělají buď první část figury, nebo danou část figury, nebo nejvíce jasnou nebo aktivní část figury. Caller obvykle řekne 'Prefer the někoho: figura' nebo 'někdo is (je) Preferred: figura.'. Caller také může říct, kterou část figury mají Preferred tanečníci dělat. CZ: 20

Examples are given below. EN: 25
Níže jsou uvedeny příklady. CZ: 25
In Roll Circulate, Out Roll Circulate:
Preferred dancers are the In Roller or Out Roller. EN: 30
Preferred tanečníci jsou In Roller nebo Out Roller. CZ: 30

Explode The Line, Explode And anything:
Preferred dancers Step Ahead; all 1/4 In; etc. EN: 40
Preferred tanečníci Step Ahead; všichni 1/4 In; atd. CZ: 40

Checkpoint anything By anything:
Preferred dancers do the first anything call and end on the outside. EN: 50
Preferred tanečníci dělají první anything a skončí venku. CZ: 50

Checker Board | Box anything:
Preferred dancers do the Trade. EN: 60
Preffered tanečníci dělají Trade. CZ: 60

Stack The Line:
all 1/4 In; Preferred dancers go across. EN: 70
všichni 1/4 In; Preffered tanečníci jsou na druhou stranu. CZ: 70

Since the Prefer CONCEPT is inherently ambiguous, the caller should be specific as to who is to do what with whom. For instance, in the last two examples above, the caller could have said: EN: 80
Protože Prefer CONCEPT je z podstaty nejasný, musí být caller specifický ve zdělení, kdo s kým co dělá. Například ve dvou posledních příkladech může caller říct: CZ: 80

  • Prefer the anyone to do the Trade: all Checker Board | Box anything EN: 90
    Prefer the anyone to do the Trade: all Checker Board | Box anything CZ: 90
  • Prefer the anyone as Leads: all Stack the Line EN: 100
    Prefer the anyone as Leads: all Stack the Line CZ: 100

Another use of the Prefer CONCEPT is to designate which hand or which direction is to be used in case of a conflict. For example, EN: 110
Další způsob použití Prefer CONCEPT je určení, jakou použít ruku nebo směr v případě konfliktu. Například: CZ: 110

 
před
Prefer The Very Ends
for an Out Roll Circulate
 po
   
před
Prefer The Beaus
for an Explode The Line
 po
Beaus Step Ahead,
all 1/4 In & adjust to Facing Couples EN: 140
všichni 1/4 In & srovnat se do Facing Couples CZ: 140
 po
Right Pull By
(hotovo)

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/prefer.php?level=master&language=czech&action=edit
15-June-2024 03:21:36
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL