Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Partner Tag [A1]
   (Willard Orlich 1970)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From a Couple or Mini-Wave. EN: 10
Z formace Couple nebo Mini-Wave. CZ: 10

Turn 1/4 in place to face the adjacent dancer (1/4 In); Pass Thru. EN: 20
Na místě se otočte o 1/4 k tanenčíkovi vedle sebe (1/4 In), pak Pass Thru. CZ: 20

Ends in Back-to-Back Dancers. EN: 30
Končí v Back-to-Back Dancers. CZ: 30

Z Couple:

 
   
před
Partner Tag
 po
Turn 1/4 to face EN: 40
otočce o 1/4 k sobě. CZ: 40
 po
Pass Thru
(hotovo)
Z Right-Hand Mini-Wave:

 
 
před
Partner Tag
 po
Z Left-Hand Mini-Wave:

 
 
před
Partner Tag
 po

Poznámky:
 • Partner Tag is the 2-dancer (i.e., Single) version of Tag The Line [Mainstream]. The line consists of two people, and the center of the line is the handhold that they share. EN: 50
  Partner Tag je figura pro dva tanenčíky (tan. Single) verze Tag The Line [Mainstream]. Line tvoří dva lidé a střed řady je tam, kde mají spojené ruce. CZ: 50
 • Always pass Right-shoulders for the Pass Thru, even if the starting formation is a Left-hand Mini-Wave. EN: 60
  Při Pass Thru se vždy míjíte pravým ramenem, i když je výchozí formace Left-hand Mini-Wave. CZ: 60
 • Partner Tag ends back-to-back. EN: 70
  Partner Tag končí v back-to-back. CZ: 70
 • It is easier to dance Partner Tag if you get in the habit of joining hands with adjacent dancers immediately after each call. Joining hands makes it is easier to determine your position within the formation and with whom you are working for the next call. EN: 80
  Je mnohem jednodušší tancovat Partner Tag pokud už jste zvyklí na chytání se za ruce s nejbližším tanenčíkem ihned po provedení každé figury. Spojené ruce vám pomáhají uvědomit si vaši pozici ve formaci a s kým budete provádět následující figuru. CZ: 80

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU:

 • 1/2 Partner Tag:
  Do 1/2 of a Partner Tag (i.e., Turn 1/4 to face the adjacent dancer). Ends in Facing Dancers. Partner Tag has two parts: (1) 1/4 In; (2) Pass Thru. EN: 100
  Udělejte 1/2 Partner Tag (tzn. Turn 1/4 k tanečníkovi vedle sebe). Končí ve Facing Dancers. Partner Tag má dvě části: (1) 1/4 In; (2) Pass Thru. CZ: 100
 • Partner 1/2 Tag:
  In your Line of 2, do a 1/2 Tag The Line (i.e., Turn 1/4 to face and 1/2 Pass Thru (Step To A Wave)). Ends in a Right-Hand Mini-Wave. This call is more appropriately called as Single 1/2 TagEN: 110
  Ve své Line of 2 udělejte 1/2 Tag The Line (tzn. Turn 1/4 to face and 1/2 Pass Thru (Step To A Wave)). Končí v Right-Hand Mini-Wave. Tuto kombinaci je lépe callerovat jako Single 1/2 TagCZ: 110

Horseshoe Turn [A1] (Doug Johnston 1965):
From Columns with the Ends Facing Out, or from other applicable formations. Ends Cloverleaf as Centers Partner Tag. Columns end in an Eight Chain Thru. EN: 93
Z formace Columns s Ends Facing Out a dalších vhodných formací. Ends Cloverleaf, Centers Partner Tag. Columns končí v Eight Chain Thru. CZ: 93

Tag The Line [Mainstream] (Willard Orlich 1969):
From any Line of 4. Turn 1/4 in place toward the center of the line; Double Pass Thru. Ends in a Single Completed Double Pass Thru formation. EN: 96
Z libovolné Line of 4. Otočte se na místě o 1/4 směrem do středu line; Double Pass Thru. Končí ve formaci Single Completed Double Pass Thru. CZ: 96

Partner Trade [Basic]:
From a Mini-Wave or Couple. Walk forward, while turning 180°, to exchange places with the adjacent dancer. When starting from a Couple, pass right-shoulders as you go. A Mini-Wave ends in a Mini-Wave, a Couple ends in a Couple. EN: 97
Z formace Mini-Wave nebo Couple. Jděte dopředu po obloučku tak, abyste si vyměnili místo s tanečníkem vedle sebe. Přitom se otočíte o 180°. Pokud začínáte z Couple, míjíte se pravým ramenem. Formace Mini-Wave končí v Mini-Wave, Couple končí v Couple. CZ: 97

Partner Hinge [A1]:
From a Mini-Wave or Couple. Do 1/2 of a Trade. Ends in a Mini-Wave. From a Mini-Wave, Partner Hinge is an Arm Turn 1/4; from a Couple, Partner Hinge is 1/2 of a Partner Trade (as one movement, Face each other and Step to a Right-hand Mini-Wave). The word 'Partner' is optional: the word 'Hinge' is sufficient to describe this movement. Usually, however, the caller uses the term 'Partner Hinge' from a Couple, and 'Single Hinge' from a Mini-Wave. EN: 98
Z formace Mini-Wave nebo Couple. Udělejte 1/2 . Končí v Mini-Wave. Z formace Mini-Wave je Partner Hinge Arm Turn 1/4; z formace Couple je Partner Hinge 1/2 Partner Trade (jako jeden pohyb se na sebe podívejte a Step to a Right-hand Mini-Wave). Slovo 'Partner' je volitelné, slovo 'Hinge' je postačující pro popis pohybu, nicméně calleři většinou používají 'Partner Hinge' pro výchozí formaci Couple a a 'Single Hinge' pro Mini-Wave. CZ: 98

Snap [C4]:
Partner Tag. EN: 99
Partner Tag. CZ: 99

CALLERLAB definition for Partner Tag

Choreography for Partner Tag

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/partnertag.php?level=master&language=czech&action=edit
21-June-2024 00:04:27
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL