Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Parallelogram Formation [C2]
   (Norm Poisson 1977)
C2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

A Parallelogram is an offset 2 x 4 which is typically in the following shape: EN: 10
Parallelogram je offset 2 x 4, který má typicky následující tvar: CZ: 10

 
From here... EN: 20
Odtud... CZ: 20
 
or here... EN: 30
nebo odtud... CZ: 30
 
Think of working here. EN: 40
Si myslete, že pracujete zde. CZ: 40

The Parallelograms diagrammed above have what is referred to as a 50% offset, since the two 1 x 4's are shifted relative to each other by half of their total length. This is the most common type of Parallelogram. Be aware, however, that the Parallelogram could be 25%, 75%, or 100% offset. EN: 50
Výše zobrazené Parallelogramy jsou tzv. typu 50% offset, protože každá formace 1x4 je posunuta vlči druhé o polovinu své délky. Je to nejběžnější typ Parallelogramu, ale mějte na paměti, že existují i typy 25%, 75% a 100%. CZ: 50

25% offset
75% offset
100% offset
When doing a call from a Parallelogram, do the call as if the two 1 x 4s were shifted into a normal setup. EN: 60
Figuru z Parallelogramu provádějte tak, jako kdyby obě formace 1x4 nebyly posunuté. CZ: 60

Parallelogram Acey Deucey

 
   
před
Parallelogram Acey Deucey
 
(imagine you are here) EN: 70
(představte si, že jste zde) CZ: 70
 po
Parallelogram Checkmate The Column

 
 
před
Parallelogram Checkmate The Column
 po

At C2, the caller generally restricts Parallelogram calls to easy calls which are not shape-changers. If the given call is a shape changer (that is, you are unable to end on the same set of footprints because the original 2 x 4 has rotated by 90°), then retain the Shear Line and the Shift Direction. See Appendix A for a discussion on Shape-Changing. EN: 80
Na C2 calleři většinou omezují použítí Parallelogramu na jednoduché povely, které nemění tvar formace. Pokud figura mění tvar výsledné formace (tzn. nemůžete skončít na výchozích tanečních místech, protože formace se otočila o 90°) pak zachovejte průběh dělící čáry a směr posunutí. Další vysvětlení viz Appendix ACZ: 80

Parallelogram Recycle

 
 
před
Parallelogram Recycle
 po

Note that in the above diagrams there are a total of 12 spots in the before picture and 12 spots in the after picture. EN: 90
Všimněte si, že na horních diagramech je jak na obrázcích před provedením figury, tak po provedení figury celkem 12 tanečních míst. CZ: 90

When dancing a Parallelogram call, it is sometimes (but not always) necessary to adjust to a 'normal' setup (by removing the offset), do the given call, & then re-adjust so as to retain the original Shear Line and Shift Direction. Some callers and dancers believe you should always do this. We strongly disagree, since it is often awkward, clumsy, and time-consuming to dance. Whether or not to remove the offset before doing a given call is a call-dependent (and dancer-dependent) decision. For a call such as Parallelogram In Roll Circulate, you need not take out the offset. The footprints do not change, the traffic pattern is clear for all dancers, and In Roll Circulate is not a long, complicated call. However, for a call such as Parallelogram Magic Transfer The Column, there is no way to execute this call without taking out the offset. This is analogous to In Your Block Walk & Dodge versus In Your Block Square Chain The Top. In the first case, do the call working directly to the footprints of the distorted formation; in the second case, start with a distorted formation, blend into a normal setup, complete the call, and the re-establish the footprints of the distorted formation. EN: 100
Při tancování figur z Parallelogram je občas, ale ne vždy, nutné formaci 'znormálnít', provést figuru a pak obnovit posunutí. Někteří tanečníci i calleří věří, že je to potřeba udělat vždy. My silně nesouhlasíme, protože to je většinou divné a stojí to čas. Zda formaci rovnat vždy záleží na dané figuře. Například pro figuru Parallelogram In Roll Circulate není potřeba žádné rovnání - taneční pozice se nemění, figura není komplikovaná a je jasné, kam má každý tanečník jít. Nicméně, figuru jako Parallelogram Magic Transfer The Column není možné udělat jinak než se nejprve zruší posunutí. CZ: 100

Viz také

CALLERLAB definition for Parallelogram Concept

Choreography for Parallelogram Formation

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/parallelogram.php?level=C2&language=czech&action=edit
18-May-2024 06:47:23
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL