Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

"O" Formation [C1]
   (Jim Davis)
C1:     

Language:
  
  
  
  
  
  
   edit def

An "O" consists of dancers occupying the following spots in a 4 x 4 matrix: EN: 10
Som illustreret nedenfor består en "O" formation af dansere der optager de viste pladser i en 4 x 4 Matrix. DK: 10

"O" FORMATION

 
 
From here... EN: 20
Når du er her... DK: 20
 
imagine you are here. EN: 30
Så forestil dig du er her. DK: 30

An "O" is considered to be Distorted Columns, as if the Centers slid apart from normal Columns. EN: 40
En "O" formation er at betragte som forskudte Columns, som hvis Centers slider væk fra en normal Column. DK: 40

 
If you are here... EN: 50
Hvis du er her... DK: 50
 
think of working
in Columns EN: 60
Så forestil dig at arbejde
i Columns DK: 60
 
før
"O" Circulate
 efter
     
før
"O" Transfer The Column
 
imagine you are here EN: 70
Forestil dig at du er her DK: 70
 efter
Transfer The Column
 efter
re-establishing "O" footprints EN: 80
re-etablering af "O" footprints DK: 80
(færdig)

Noter:
 • For simple calls (such as "O" Circulate, "O" Split Counter Rotate 1/4, etc.) move directly to your ending footprints. For more complex calls, start the call working distorted, blend into a normal setup, complete the call normally, and then have the resulting Centers move away from the Center to re-establish the "O" footprints. EN: 90
  For simple kald (som "O" Circulate, "O" Split Counter Rotate 1/4, osv.) så gå direkte til din end-position. For mere komplexe calls, så start kaldet fra "O" positionen, glid ind i det normale setup, færdiggør kaldet normalt, og dem der ender som centers bevæger sig væk fra center for at retablere "O" formationen. DK: 90
 • If dancers occupy "O" footprints but the caller wishes them to work in distorted Parallel Lines, the term Big Block [C3A] is used. EN: 100
  Hvis danserne står på "O" pladser men calleren ønsker at de arbejder i distorted parallel lines, bruges termen "Big Blocks" (C3A) DK: 100
 • Sometimes the caller wants you to start the call in your "O" but finish in a normal setup. In these cases the caller will add a suffix such as 'To Normal Waves', 'To A Line', 'To Columns', etc. (e.g., "O" Checkmate To Normal Lines). EN: 110
  Hvis Calleren ønsker at starte i "O" formation og slutte i normalt setup vil han i disse tilælde tilføje eks. "To Normal Waves", "To A Line", "To Columns", osv.. (f. eks. "O" Checkmate To Normal Lines). DK: 110
 • An "O" can also be T-Bone in which case you do your part working in your own set of distorted Columns. EN: 120
  En "O" formation kan også være en T-Bone og her følger du din part, arbejdende i dit eget sæt af forskudte Columns. DK: 120

   
From here... EN: 130
Fra her... DK: 130
 
imagine you are here... EN: 140
Forestil dig at du enten er her... DK: 140
 
... or here. EN: 150
... eller her. DK: 150
 
før
"O" Walk & Dodge
 efter

Mini-"O" FORMATION [C1V]:
A Mini-"O" is a 6-dancer "O" with 2 Centers and 4 Ends. EN: 641
En Mini-"O" er et 6-dancer "O" med 2 Centers og 4 Ends. DK: 641

Mini-"O" FORMATION

 
 
Mini-"O" 
think of working here EN: 160
Forestil dig at arbejde her DK: 160

See also Butterfly FORMATION [C1] og Squeeze [C1].

CALLERLAB definition for O Formation / Concept

Choreography for "O" Formation

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Arne Pedersen og Britta Bertel.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/o.php?language=denmark&action=edit
23-July-2024 04:41:49
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL