Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Load The Boat [Plus]
   (Holman Hudspeth 1966)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From Facing Lines or other applicable formations. EN: 10
Z formace Facing Lines a dalších vhodných formací. CZ: 10

Centers
1.  Pass Thru;
2.  Face Out
(turn 1/4 in place away from the center of the set); EN: 20
(na místě se otočte o 1/4 směrem od středu čtverylky); CZ: 20
3.  Partner Trade;
4.  Pass Thru.
Ends
Walk forward (using Circulates) to Pass 3 dancers (right-shoulders) and immediately after passing the third dancer EN: 30
Jděte dopředu (jako při Circulate), pravým ramenem se miňte se třemi tanečníky a ihned poté, co se minete s tím třetím, CZ: 30
Face In
(turn 1/4 in place towards the center of the set). EN: 40
(na místě se otočte o 1/4 směrem ke středu čtverylky); CZ: 40

Facing Lines end in an Eight Chain Thru. EN: 50
Facing Lines končí v Eight Chain Thru. CZ: 50

Load The Boat is a 4-part call. EN: 60
Figura Load The Boat má čtyři části. CZ: 60

Z Facing Lines:

 
před
Load The Boat
 
     
po
Centers Pass Thru
jako
Ends Pass 1st dancer EN: 70
Ends minuli prvního tanečníka CZ: 70
(1/4)
 po
Centers Face Out
jako
Ends Pass 2nd dancer EN: 80
Ends minuli druhého tanečníka CZ: 80
(1/2)
 po
Centers Partner Trade
jako
Ends Pass 3rd dancer EN: 90
Ends minuli třetího tanečníka CZ: 90
(3/4)
 po
Centers Pass Thru
jako Ends Face In
(hotovo)
Z Inverted Lines:

 
před
Load The Boat
 
     
po
Centers Pass Thru
jako
Ends Pass 1st dancer EN: 100
Ends minuli prvního tanečníka CZ: 100
(1/4)
 po
Centers Face Out
jako
Ends Pass 2nd dancer EN: 110
Ends minuli druhého tanečníka CZ: 110
(1/2)
 po
Centers Partner Trade
jako
Ends Pass 3rd dancer EN: 120
Ends minuli třetího tanečníka CZ: 120
(3/4)
 po
Centers Pass Thru
jako Ends Face In
(hotovo)

Poznámky:
 • The caller may have just the Ends or just the Centers do the call. For example, EN: 130
  Caller může říct, aby figury provedli pouze Centers nebo pouze Ends. Například CZ: 130
  • Just the Centers Load The Boat EN: 140
   Just the Centers Load The Boat CZ: 140
  • Ends (only) Load The Boat while Centers do something else EN: 150
   Ends (only) Load The Boat while Centers něco jiného CZ: 150
 • When the starting formation is other than Facing Lines, don't necessarily expect to end facing someone at the completion of the call (i.e., the ending formation could be T-Bone). EN: 160
  Pokud je výchozí formace jiná než Facing Lines, nečekejte nutně, že se na konci figury budete na někoho koukat. (koncová formace může být T-Bone). CZ: 160
 • The Ends can not start in Columns. That is, Load The Boat can not be done from formations such as a starting Double Pass Thru. EN: 170
  Koncoví nesmějí začínat v Columns, takže figura Load The Boat nemůže být provedena třeba z formace starting Double Pass Thru. CZ: 170
 • Normally Load The Boat is done without touching hands. However, when learning the call or dancing with inexperienced dancers, it often helps if the Centers touch hands after each part, especially after the Face Out. EN: 180
  Normálně se Load The Boat dělá bez držení, nicméně při učení nebo při tancování s méně zkušenými tanečníky je dobré, pokud se centers chytají po každé části, zejména po Face Out. CZ: 180
 • The Ocean Wave rule applies to Load The Boat. For instance, Load The Boat can be done from a R-H Wave of 8. EN: 190
  U figury Load The Boat lze aplikovat Ocean Wave pravidlo - figuru lze provést například z formace R-H Wave of 8. CZ: 190
 • Hint for the Centers: After the Face Out, lightly touch hands with your new Partner (this makes your new partner aware of you and helps to orient them!) before doing the Partner Trade. EN: 200
  Pomůcka pro Centers: Po Face Out se ještě před Partner Trade dotkněte se svým partnerem rukama. To vám pomůže se zorientovat. CZ: 200

Varianty:

 • Load The Boat, Centers To A Wave: Load The Boat, but Centers go 7/8 (i.e., Pass Thru, Face Out, Partner Trade, and 1/2 Pass Thru (i.e., Step To A Wave)). EN: 210
  Load The Boat, Centers To A Wave: Load The Boat, ale Centers jdou pouze 7/8 (tzn. Pass Thru, Face Out, Partner Trade a 1/2 Pass Thru (tj. Step To A Wave)). CZ: 210

Load The Boat But (Centers) anything [NOL]:

Centers replace the final Pass Thru with the anything call. EN: 220
Centers nahradí poslední Pass Thru figurou anythingCZ: 220

anything The Boat [C4]:
Do the anything call; Finish Load The Boat (i.e., do the last 3/4 of Load The Boat: Centers Face Out, Partner Trade, and Pass Thru as the Ends Pass 2 dancers right-shoulders and Face In). EN: 358
Do the anything call; Finish Load The Boat (tzn. uděláte poslední 3/4 Load The Boat: Centers Face Out, Partner Trade a Pass Thru, Ends minou pravým ramenem 2 tanečníky a Face In). CZ: 358

CALLERLAB definition for Load The Boat

Choreography for Load The Boat

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/loadtheboat.php?level=master&language=czech&action=edit
23-June-2024 13:29:11
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL