Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Load The Boat [Plus]
   (Holman Hudspeth 1966)
Plus:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formace Facing Lines a dalších vhodných formací.

Centers
1.  Pass Thru;
2.  Face Out (na místě se otočte o 1/4 směrem od středu čtverylky);
3.  Partner Trade;
4.  Pass Thru.
Ends
Jděte dopředu (jako při Circulate), pravým ramenem se miňte se třemi tanečníky a ihned poté, co se minete s tím třetím,
Face In (na místě se otočte o 1/4 směrem ke středu čtverylky);

Facing Lines končí v Eight Chain Thru.

Figura Load The Boat má čtyři části.

Z Facing Lines:

 
před
Load The Boat
 
     
po
Centers Pass Thru
jako Ends minuli prvního tanečníka
(1/4)
 po
Centers Face Out
jako Ends minuli druhého tanečníka
(1/2)
 po
Centers Partner Trade
jako Ends minuli třetího tanečníka
(3/4)
 po
Centers Pass Thru
jako Ends Face In
(hotovo)
Z Inverted Lines:

 
před
Load The Boat
 
     
po
Centers Pass Thru
jako Ends minuli prvního tanečníka
(1/4)
 po
Centers Face Out
jako Ends minuli druhého tanečníka
(1/2)
 po
Centers Partner Trade
jako Ends minuli třetího tanečníka
(3/4)
 po
Centers Pass Thru
jako Ends Face In
(hotovo)

Poznámky:
 • Caller může říct, aby figury provedli pouze Centers nebo pouze Ends. Například
  • Just the Centers Load The Boat
  • Ends (only) Load The Boat while Centers něco jiného
 • Pokud je výchozí formace jiná než Facing Lines, nečekejte nutně, že se na konci figury budete na někoho koukat. (koncová formace může být T-Bone).
 • Koncoví nesmějí začínat v Columns, takže figura Load The Boat nemůže být provedena třeba z formace starting Double Pass Thru.
 • Normálně se Load The Boat dělá bez držení, nicméně při učení nebo při tancování s méně zkušenými tanečníky je dobré, pokud se centers chytají po každé části, zejména po Face Out.
 • U figury Load The Boat lze aplikovat Ocean Wave pravidlo - figuru lze provést například z formace R-H Wave of 8.
 • Pomůcka pro Centers: Po Face Out se ještě před Partner Trade dotkněte se svým partnerem rukama. To vám pomůže se zorientovat.

Varianty:

 • Load The Boat, Centers To A Wave: Load The Boat, ale Centers jdou pouze 7/8 (tzn. Pass Thru, Face Out, Partner Trade a 1/2 Pass Thru (tj. Step To A Wave)).

Load The Boat But (Centers) anything [NOL]: Centers nahradí poslední Pass Thru figurou anything.

anything The Boat [C4]: Do the anything call; Finish Load The Boat (tzn. uděláte poslední 3/4 Load The Boat: Centers Face Out, Partner Trade a Pass Thru, Ends minou pravým ramenem 2 tanečníky a Face In).

CALLERLAB definition for Load The Boat

Choreography for Load The Boat

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
Plus:     

https://www.ceder.net/def/loadtheboat.php?level=PLUS&language=czech
13-June-2024 23:45:48
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL