Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Linear Cycle [Plus]
   (Dave Hodson a Lee Kopman 1979)
Plus:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From a Wave or applicable Line of 4. EN: 10
Z formace Wave a vhodných Line of 4. CZ: 10

 1. Hinge;
 2. Leaders Fold behind Trailers (who do not adjust); EN: 20
  Leaders Fold za Trailers (kteří se nijak nezarovnávají); CZ: 20
 3. Any Shoulder Double Pass Thru; EN: 30
  Any Shoulder Double Pass Thru; CZ: 30
 4. Peel Off in direction of Shoulder Pass. EN: 40
  Peel Off ve směru ramene, kterým jste se míjeli. CZ: 40

Ends in Facing Couples. This is a 4-part call. EN: 50
Končí ve Facing Couples. Figura má čtyři části. CZ: 50

Z R-H Wave:

 
       
před
Linear Cycle
 po
Hinge
 po
Leaders Fold
 po
Right-Shoulder
Double Pass Thru
 po
To The Right
Peel Off
(hotovo)
Note dancers are offset in the 3rd and 4th diagrams. EN: 60
Všimněte si, že na 3. a 4. obrázku jsou tanečníci v offsetu. CZ: 60
Z L-H Wave:

 
       
před
Linear Cycle
 po
Hinge
 po
Leaders Fold
 po
Left-Shoulder
Double Pass Thru
 po
To The Left
Peel Off
(hotovo)
Note dancers are offset in the 3rd and 4th diagrams. EN: 60
Všimněte si, že na 3. a 4. obrázku jsou tanečníci v offsetu. CZ: 60

Poznámky:
 • Mantra: Hinge, Fold, Follow, Peel. EN: 70
  Mantra: Hinge, Fold, Follow, Peel. CZ: 70
 • Any Shoulder means to pass the most convenient shoulder. EN: 80
  Any Shoulder znamená, že se míjíte tím vhodnějším ramenem. CZ: 80

  • When doing Linear Cycle from a L-H Wave, pass Left-Shoulders; EN: 82
   Když děláte Linear Cycle z L-H Wave, míjíte se levými rameny; CZ: 82
  • When starting from all other formations, pass Right-Shoulders. EN: 84
   Ze všech ostatních formací se míjíte pravými rameny. CZ: 84
 • Peel Off in direction of Shoulder Pass: EN: 90
  Peel Off ve směru ramene, kterým jste se míjeli. CZ: 90

  • If passing Left-Shoulders, Peel Left (as one movement, Leaders flip to the left (180°) and step forward as Trailers Left-face U-Turn Back to end as a couple); EN: 92
   Pokud se míjíte levým ramenem, Peel Left (jako jeden pohyb Leaders flip doleva (180°) a krok dopředu, Trailers Left-face U-Turn Back a skončíte v páru); CZ: 92
  • If passing Right-Shoulders, Peel Right (as one movement, Leaders flip to the right (180°) and step forward as Trailers Right-face U-Turn Back to end as a couple). EN: 94
   Pokud se míjíte pravým ramenem, Peel Right (jako jeden pohyb Leaders flip doprava (180°) a krok dopředu, Trailers Right-face U-Turn Back a skončíte v páru); CZ: 94
 • Although Linear Cycle is a no-hands movement after the initial Hinge, you may encounter dancers who try to hold onto your hand throughout the movement. EN: 100
  Ačkoliv se kromě úvodního Hinge nepoužívají během figury Linear Cycle ruce, můžete se potkat s tanečníky, kteří se vás budou snažit držet celou dobu. CZ: 100
 • From a Wave, Linear Cycle is choreographically equivalent (and almost identical in flow) to Recycle & Sweep 1/4EN: 110
  Z formace Wave je Linear Cycle choreograficky ekvivalentní (a pohyb je téměř identický) s Recycle & Sweep 1/4CZ: 110
 • Historically, Linear Cycle was a 3-part call: EN: 120
  Historicky měla figura Linear Cycle tři části: CZ: 120
  1. Hinge;
  2. Vertical Tag The Line
   (or Vertical Left Tag The Line) without adjusting to the center line; EN: 130
   (nebo Vertical Left Tag The Line) bez zarovnání do řady; CZ: 130
  3. Peel Off in direction of shoulder pass. EN: 140
   Peel Off ve směru ramene, kterým jste se míjeli. CZ: 140

Z One-Faced Line:

 
       
před
Linear Cycle
 po
Hinge
 po
Leaders Fold
 po
Right-Shoulder
Double Pass Thru
 po
To The Right
Peel Off
(hotovo)
Poznámka: figura Linear Cycle z jiných výchozích formací než Wave není na Plusu úplně korektní, protože Hinge je Partner Hinge (figura z A1). CZ: 150
Note: Linear Cycle from other than a Wave is not appropriate at Plus, since the Hinge is a Partner Hinge (an A1 call).

Partner Hinge [A1]:
From a Mini-Wave or Couple. Do 1/2 of a Trade. Ends in a Mini-Wave. From a Mini-Wave, Partner Hinge is an Arm Turn 1/4; from a Couple, Partner Hinge is 1/2 of a Partner Trade (as one movement, Face each other and Step to a Right-hand Mini-Wave). The word 'Partner' is optional: the word 'Hinge' is sufficient to describe this movement. Usually, however, the caller uses the term 'Partner Hinge' from a Couple, and 'Single Hinge' from a Mini-Wave. EN: 98
Z formace Mini-Wave nebo Couple. Udělejte 1/2 . Končí v Mini-Wave. Z formace Mini-Wave je Partner Hinge Arm Turn 1/4; z formace Couple je Partner Hinge 1/2 Partner Trade (jako jeden pohyb se na sebe podívejte a Step to a Right-hand Mini-Wave). Slovo 'Partner' je volitelné, slovo 'Hinge' je postačující pro popis pohybu, nicméně calleři většinou používají 'Partner Hinge' pro výchozí formaci Couple a a 'Single Hinge' pro Mini-Wave. CZ: 98

Linear Action [C1] (Lee Kopman 1982):
From a Generalized 1/4 Tag or other applicable formations. Centers Hinge & Box Circulate 1 & 1/2 as Outsides Hinge & Trade; those who meet (Center 4) Cast Off 3/4 as the Others move up (as in Chain Reaction). Ends in Parallel Waves, Parallel 3 & 1 Lines, or a Parallelogram (if outside dancers end on the same spot). EN: 560
Z formace Generalized 1/4 Tag a dalších vhodných formací. Centers Hinge & Box Circulate 1 & 1/2, Outsides Hinge & Trade; ti, co se potkají (Center 4) Cast Off 3/4, ostatní move up (jako při Chain Reaction). Končí v Parallel Waves, Parallel 3 & 1 Lines nebo Parallelogram (pokud koncoví končí na stejném místě). CZ: 560

Linear (fraction) Tag [C4]:
From a Wave or applicable Line of 4. Hinge; Leaders Fold; Extend to the given fractional Tag position. If no fraction is given, complete a full Tag The Line. EN: 590
Z formace Wave a vhodných Line of 4. Hinge; Leaders Fold; Extend do dané fractional Tag pozice. Pokud není řečeno fraction, udělejte full Tag The Line. CZ: 590

Linear Flow [C4]:
From Parallel Waves or applicable Lines. Linear 1/2 Tag (Hinge; Leaders Fold, Extend to Parallel Waves); Split Circulate Twice; Centers Trade. Ends in Parallel Waves. EN: 589
Z formace Parallel Waves a vhodných Lines. Linear 1/2 Tag (Hinge; Leaders Fold, Extend do Parallel Waves); Split Circulate Twice; Centers Trade. Končí v Parallel Waves. CZ: 589

CALLERLAB definition for Linear Cycle

Choreography for Linear Cycle

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
Plus:     

https://www.ceder.net/def/linearcycle.php?level=PLUS&language=czech&action=edit
14-July-2024 22:39:36
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL