Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

In Roll Circulate [A2]
   (autor neznámý)
A2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From Parallel Lines in which the Ends of each Line all have their right-shoulder toward the center, or all have their left-shoulder toward the center. EN: 10
Z formace Parallel Lines, ve kterých jsou všichni Ends do středu stejným ramenem. CZ: 10

In-Facing Ends Circulate as the Others Flip (180°) one position down the line toward the vacated End position. EN: 20
In-Facing Ends Circulate, ostatní Flip (180°) o jednu pozici směrem k uvolněné koncové pozici. CZ: 20

Ends in Parallel Lines. EN: 30
Končí v Parallel Lines. CZ: 30

Z Waves:

 
   
před
In Roll Circulate
 po
1/2
  (hotovo)
Z Two-Faced Lines:

 
   
před
In Roll Circulate
 po
1/2
  (hotovo)
Z Lines Of 3:

 
   
před
In Roll Circulate
 po
1/2
  (hotovo)

Poznámky:
 • In-Facing Ends (the 'In-Rollers') should identify themselves by raising a hand, and/or making a noise (e.g., whistle, yell "me") so that the other dancers in their line know toward which end to move. EN: 40
  In-Facing Ends ('In-Rollers') by se měli identifikovat tím, že zvednou ruku aneboněco vykřiknout (třeba "já" nebo "in"), aby ostatní v řadě věděli, kterým směrem se mají pohybovat. CZ: 40
 • Don't move until the 'In-Roller' in your Line identifies themself and you know which way to go. EN: 50
  Nehýbejte se, dokud se 'In-Roller' ve vaší řadě neidentifikuje a vy víte, kterým směrem jít. CZ: 50
 • The non-In-Roller's part is to Flip (180°) one position down the line toward the vacated End position. This action is sometimes described as a 'Run' or alternatively, as one movement, turn 1/4 toward the In-Rollers starting spot, step forward into the next position, and turn another 1/4 toward your initial turning direction. EN: 60
  Část těch, co nejsou In-Roller, je Flip (180°) o jednu pozici v řadě směrem na uvolněné místo. Tato akce je občas popisována jako 'Run' nebo alternativně jako jeden pohyb otočka o 1/4 směrem k pozici In-Roller, krok dopředu na další pozici a další otočka o 1/4 stejným směrem, jako na začátku. CZ: 60
 • Everybody except for the original In-Facing End can RollEN: 70
  Všichni kromě původního In-Facing End mohou udělat RollCZ: 70
 • Each Line can only have one In-Facing End. If you're the Out-Facing End or adjacent dancer, move toward the far End position. EN: 80
  Každá Line může mít pouze jednoho In-Facing End. Pokud jste Out-Facing End nebo stojíte vedle něj, jděte směrem ke vzdálenější koncové pozici. CZ: 80
 • If both Ends are Facing In, the caller can designate a 'preferred' End to do the Circulate. For example, from Facing Lines, the caller could say Prefer the End Girl for an In Roll Circulate. In this case, the End Girl does a Circulate, as the Others Flip (180°) one position toward the 'preferred' End. EN: 90
  Pokud se oba Ends koukají dovnitř, caller může jednoho z nich označit jako 'preferovaného' - ten pak dělá Circulate. Například z formace Facing Lines může říct caller Prefer the End Girl for an In Roll Circulate. V takovém případě dělá koncová Girl Circulate, ostatní Flip (180°) o jednu pozici směrem k 'preferovanému' konci. CZ: 90

Out Roll Circulate [A2]:
From Parallel Lines in which the Ends of each Line are facing opposite directions. Out-Facing Ends Circulate as the Others Flip (180°) one position down the line toward the vacated End position. Ends in Parallel Lines. EN: 362
Z formace Parallel Lines, ve kterých se Ends v každé řadě koukají opačným směrem. Out-Facing Ends Circulate, ostatní Flip (180°) o jednu pozici směrem k uvolněnému místu. Končí v Parallel Lines. CZ: 362

Zoom Roll Circulate [C4]:
From Parallel Lines in which the Ends all have their right-shoulder toward the center, or all have their left-shoulder toward the center. Out-Facing Ends Zoom as the Others Flip (180°) one position down the line toward the vacated End position. Ends in Parallel Lines. EN: 369
Z formace Parallel Lines, ve kterých jsou všichni Ends do středu stejným ramenem. Out-Facing Ends Zoom, ostatní Flip (180°) o jednu pozici směrem k uvolněné koncové pozici. Končí v Parallel Lines. CZ: 369

In Roll To A Diamond [C4]:
From Parallel Lines in which the Ends all have their right-shoulder toward the center, or all have their left-shoulder toward the center. In-Facing Ends and adjacent Centers do your part of In Roll Circulate as the Others slide sideways toward the Center (to become Centers) and Hinge. Ends in Twin Diamonds. EN: 374
Z formace Parallel Lines, ve kterých jsou všichni Ends do středu stejným ramenem. In-Facing Ends a Centers vedle nich dělají svou část In Roll Circulate, ostatní úkrok stranou směrem do středu (tím se stanou Centers) a Hinge. Končí v Twin Diamonds. CZ: 374

In Roll To A Wave [C4]:
From Twin Diamonds or Parallel Lines in which the Ends all have their right-shoulder toward the center, or all have their left-shoulder toward the center. Ends do your part of In Roll Circulate as the Centers move toward the vacated End position (without changing their facing direction) and Hinge. Twin Diamonds end in Parallel Lines; Parallel Lines end in a C1 Phantom position. EN: 375
Z formace Twin Diamonds nebo Parallel Lines, ve kterých jsou všichni Ends do středu stejným ramenem. Oba Ends dělají svoji část In Roll Circulate, Centers beze směru pohledu úkrok směrem k uvolněnému místu a Hinge. Twin Diamonds končí v Parallel Lines; Parallel Lines končí v C1 Phantom formaci. CZ: 375

CALLERLAB definition for In-Roll Circulate

Choreography for In Roll Circulate

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/inrollcirculate.php?level=A2&language=czech&action=edit
13-June-2024 00:17:05
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL