Definitions of Square Dance Calls and Concepts -- Dancing and Studying Hints
 
 Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Excerpts from the Preamble of the Ceder Chest Definition Books Ceder Chest of C1 and C2. The material is copyrighted, so please treat it accordingly.

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Doporucené rady do tance  

 • Být dobrým tanecníkem nesouvisí s úrovní. Má to ovšem co delat s dobrým clenem týmu. Tancete svou cást a dovolte ostatním tancovat jejich cást. Opravdu dobrý tanecník ceká do poslední chvíle na ostatní "cleny týmu" v své ctverylce, než jim nabídne pomoc, je-li potrebná. Prosíme, nebudte nepríjemný tanecník, který musí vždy pomáhat všem ostatním, at už to potrebují, nebo ne.
 • Sledujte tanecníky ve své ctverylce! "Stínový tanec" se sousední ctverylkou není tanec a mel by být potlacován. Bez ohledu na to, kdo je protejškem, je i tento jenom clovekem a je schopen omylu. Vždy se snažte tancit svuj díl podle svých schopností. Svuj protejšek kontrolujte jenom pri cástecne obtížném callu nebo pokud se jinak ztratíte. Pokud zjistíte, že více kontrolujete svuj protejšek než tancíte podle svého, pak pravdepodobne tancíte nad svou úrovní.
 • Udržujte formaci kompaktní a stujte presne tam, kam patríte, dokud nedostanete povel k pohybu. Nepospíchejte ani netancujte pred hudbou. Tady není místo pro "musím dorazit první". Je duležité, aby každý videl formaci a místa spojená. Pokud se pohybujete príliš rychle, protože víte, co máte delat, nekdo jiný nemusí videt, odkud jde, jaká byla úvodní formace nebo kam má dojít.
 • Chytejte se, je-li to možné, zvlášte pak ve zkreslených formacích. Držení pomáhá udržovat formaci a dovoluje všem rozpoznat formaci a rozpoznat, kdo pracuje s kým. V dobe, kdy není možný dotyk rukou, rozlišujte formaci ukazováním na tanecníky nebo pozice ve vaší formaci. Pokud rozpoznáte formaci jako Zkreslenou vlnu, stujte na míste (bez otácení tela) a dosáhnete dopredu a zpet podle potreby ve snaze zformovat "hrbolatou" vlnu.'
 • Podle potreby oznacte sami sebe zvednutím ruky. I když víte, že jste Head nebo Side, Beau nebo Belle atd., ostatní tanecníci ve ctverylce mohou tuto informaci potrebovat. Možná potrebujete oznacit i sami sebe jako Boy nebo Girl, pokud jste v pohlavne promíchaných ctverylkách nebo pokud jste se nedopatrením prohodili s tanecníkem opacného pohlaví.
 • Žádné pokrikování nebo dohadování se. Je to nanic, jenom to vyvolává zkaženou náladu. Mimoto jiní tanecníci nemusí slyšet callerovo povídání nebo call samotný. Držte nepotrebné komentáre a šumy na minimu, protože jakýkoliv šum se ctverylce muže rušit tanecníky, prípadne znemožnit slyšení. Pokud je zde prítomen živý caller, požádejte jej nebo ji o "zkušený" názor na rešení diskusí. Caller je poslední autorita pri tanci, i když si myslíte, že je špatný/á. Tebe rídí tvuj caller. Myslíš-li si, že je caller špatný, je obvykle lepší mu/jí to sdelit soukrome po tipu, namísto pokrikování na nej/ni z tanecního parketu.
 • Tancujte plynule a do hudby. Žádné škubání, tahání, tlacení, sunutí, kopání ani jiné hlouposti nebo rušivé pohyby. Challenge Square Dancing je pojímán jako príjemná cinnost a ne zápasnický souboj. Budte pozorní k potrebám ostatních lidí. Existuje mnoho tanecníku, kterí odpadli, protože jim bylo zpusobeno zranení hrubým tanecníkem škubnutím za krehké zápestí, rameno atd.
 • Pokud nevíte, jak se daný call provádí, odolejte pokušení bezcílne bloudit. Tím, že se nehýbáte, poznají ostatní tanecníci, že nevíte, co delat a pokusí se vám pomoci. Pokud zacnete bloudit, možná vám nebudou umet pomoci, protože budete vypadat. že víte, co delat. Také je pro pomocníky lepší, když vedí, kde jste stáli na zacátku callu. Na druhé strane, POMALÝ pohyb v prirozeném smeru je casto správná cesta k místu, kde máte spolupracovat s dalším tanecníkem.
 • Odolejte pokušení fixlovat nebo zkracovat. Je to nezdvorilé a obtežuje to ostatní tanecníky a callera. Meli byste ale vedet, že nekterí tanecníci budou nekteré cally fixlovat. Švindly, pokud nejsou provedeny "ciste" (tj. nemají vliv na vzor provozu nebo soucinnost s dalšími tanecníky), mohou splést tanecníky a tím zpusobit rozpad ctverylky. Poznamenávám, že mnoho calleru, vcetne mne, neuznává zkracování figur "nažhavenými" tanecníky, protože to narušuje tok a casování sekvence.
 • Pokud chcete pomoci ostatním ve ctverylce, delejte to vhodným zpusobem. Netlacte je ani je netahejte silou. Casto stací jednoduše zopakovat název callu, slovne zopakovat cást definice nebo ukázat, kam má tanecník jít. Cekejte do poslední možné chvíle, zvlášte v prípade, že ostatní tanecníci celkove nepotrebují pomoc. Treba jenom potrebují malinko delší "cas na premýšlení". Doporucené rady pro ucení

Rady pro učení  

 • Tancujte pravidelne (alespon jednou týdne)! Bud najdete skupinu s živým callerem nebo skupinu, která chce pracovat s nahrávkami. I když nemáte plnou ctverylku, je duležité tancovat pravidelne.
 • Pořiďte si sadu checkerů. Posouvání checkerů pomáhá mnoha tanečníkům pochopit nuance figur a konceptů.
 • Sežente si nekolik odlišných knih definic, protože zjistíte, že pro pochopení je materiál v jedné knize jednodušší (nebo vám jednoduše dá jinou predstavu) než v jiné. Doporucujeme získat kopii definic CallerLabu nebo Velkou Petku (Big Five) od Billa Davise a Johna Sybalského. Velká Petka je predevším doslovná kopie definic CallerLabu s diagramy a dalšími užitecnými informacemi. Nekteré knihy definic, napr. Galburtuv Glosár, obsahují krátké zhuštené definice, které jsou snadné na zapamatování; jiné knihy definic mohou obsahovat mnoho užitecných diagramu se šipkami, které ukazují pohyb tanecníku behem callu.
 • Vyrobte si pomocné karticky nebo slovne zaznamenejte definici callu na audiokazetu s použitím vašich vlastních slov na naucení.
 • Poslouchejte výukové nebo tanecní nahrávky a zkuste si zviditelnit vaši pozici ve ctverylce, nebo jednoduše zkuste preríkávat definici každého callu, jakmile je recen.
 • Po (nebo behem) každém setkání u pásku nebo živém tancování si udelejte seznam callu, které delaly problémy a procházejte tento seznam behem týdne, podle potreby prohlížejte definice. Zeptejte se callera nebo klubového vedoucího, pokud máte nejaké otázky.

https://www.ceder.net/def/hints.php?level=master&language=czech
10-December-2022 00:51:21
Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.