Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Galaxy Formation | Circulate [C1]
   (Bobbie Keefe 1976)
C1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

A Galaxy FORMATION consists of a Box inside of a Diamond. This is the opposite of an Hourglass FORMATION which consists of a Diamond inside of a Box. EN: 10
Galaxy FORMATION tvoří Box uvnitř Diamond (box v diamantu). Jedná se o protipól Hourglass FORMATION, kterou tvoří Diamond uvnitř Box(u). CZ: 10

Galaxy Circulate [C1]:

From a Galaxy. The Circulate path of a Galaxy consists of 8 spots. Move up to the next position in the Galaxy (Box dancers move forward into the next outside Diamond position, as Diamond dancers move forward into the next Center position). Your new facing direction is determined by the dancer currently occupying the spot to which you will move. You must either face the same direction as that dancer (i.e., you are following his or her back), or 180° in the opposite direction (facing Galaxy Circulate). This means that sometimes your facing direction will change 90° and sometimes your facing direction will not change at all. From a normal R-H or L-H Galaxy, the traffic pattern of Galaxy Circulate results in all dancers moving in either a clockwise or counter-clockwise direction, respectively. If no dancers come to the same spot, then Galaxy Circulate ends in a Galaxy. EN: 20
Z formace Galaxy. Cirkulační cesta Galaxy má osm pozic. Přesuňte se na další pozici v Galaxy (tanečníci v boxu se přesunou vnější pozici v diamantu, tanečníci v diamantu jdou na další středovou pozici). Váš nový směr pohledu je určen směrem pohledu tanečníka, který byl na vašem místě před vámi. Musíte se koukat buď stejným směrem jako on (pokud jste mu koukáte na záda) nebo směrem opačným (facing Galaxy Circulate). To znamená, že někdy se váš směr pohledu změní o 90°, někdy se nezmění vůbec. Z normálních pravorukých nebo levorukých Galaxy figura Galaxy Circulate vypadá tak, že všech osm tanečník se pohybuje po nebo proti směru hodinových ručiček. Pokud se žádní tanečníci nepotkají na stejném míste, končí figura Galaxy Circulate ve formaci Galaxy. CZ: 20

Galaxy FORMATION

 
A Galaxy looks like this. EN: 30
Formace Galaxy vypadá takto. CZ: 30

Poznámky:
  • The Outside 4 dancers are often referred to as the 'Points' of the GalaxyEN: 40
    Outside 4 jsou často označování za 'Points' v GalaxyCZ: 40
  • Within the Outside Diamond, there are no Centers of the Diamond and no Points (hence it is illegal to call something like Outsides Concentric Flip The Diamond). EN: 50
    Ve vnějším diamantu nejsou žádní Centers ani Points, tudíž nenní legální callerovat něco jako Outsides Concentric Flip The Diamond). CZ: 50

Z Galaxy:

 
 
před
Galaxy Circulate
 po
Z Facing Galaxy:

 
 
před
Galaxy Circulate
 po

Viz také

CALLERLAB definition for Galaxy Formation
CALLERLAB definition for Galaxy Circulate

Choreography for Galaxy Formation | Circulate

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/galaxy.php?language=czech&level=C1&action=edit
21-June-2024 00:23:25
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL