Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Funny {formation} Circulate [C2]
   (autor neznámý)
C2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

Do a Circulate to the next position within the given formation if and only if: EN: 10
Proveďte v dané formaci Circulate tehdy a pouze tehdy, pokud: CZ: 10
 1. another dancer will be Circulating to your current position, and EN: 20
  jiný tanečník bude dělat Circulate na vaši pozici a zároveň CZ: 20
 2. nobody else will be Circulating to your next position. EN: 30
  nikdo jiný nebude dělat Circulate na vaši budoucí pozici. CZ: 30

{n} indicates the number of times to apply the above rules. After each Funny formation Circulate, re-evaluate your position. Typically, only dancers facing within the Circulate path can move. EN: 40
{n} značí kolikrát je potřeba aplikovat výše uvedená pravidla. Po každém provedení Funny formation Circulate znovu vyhodnoťte svou pozici. Většinou se mohou pohnout jen ti tanečníci, kteří v dané formaci na sebe koukají. CZ: 40

Funny Diamond Circulate 3:

 
     
před
Funny Diamond
Circulate 3
 po
1
 po
2
 po
3
(hotovo)

Poznámky:
 • When doing Funny Circulates, verbally count each one aloud when you are active, and point at the dancer who currently occupies the spot to which you are moving. Often active dancers will hold up 1 finger when doing the first Circulate, 2 fingers when doing the second, and so on. EN: 50
  Pokud jste aktivní, tak při provádění Funny Circulates nahlas počítejte, kolikátý Circulate zrovna děláte. CZ: 50
 • If you start in a normal setup (a setup in which the caller could say Circulate & everybody can go to a unique spot, such as a normal R-H Diamond), then everybody can go on a Funny Circulate. EN: 60
  Pokud začínáte v normální formace, tedy v takové, ze které by caller mohl říct Circulate, pak v takové formaci mohou všichni provést Funny Circulate. CZ: 60
 • If you do not start in a normal setup, then not everybody will do all of the Circulates. There is often a primary dancer who starts the Funny Circulates and will always be working. This dancer will "govern" the count, while the other dancers will only move when they can "assist" the primary dancer. Thus, if the caller calls Funny Circulate 3 some dancers may only get one Circulate, others may only get two Circulates, while the primary dancers do all three. EN: 70
  Pokud nezačínáte v normální formaci, pak ne každý může Circulate provést. Obvykle je v takové formaci nějaký primární tanečník, který začne Funny Circulates a pokračuje pak pořád dál. Tento tanečník bude počítat počet provedení, ostatní mu budou jen asistovat, pokud na ně při provádění dojde řada. Tudíž, pokud caller řekne Funny Circulate 3, někteří tanečníci mohou udělat pouze jeden Circulate, někteří mohou udělat dva, zatímco primární tanečník udělá všechny tři. CZ: 70

Funny Split Trade Circulate
(3 of the 4 dancers can go!) EN: 80
(3 ze 4 tanečníků může jít!):') update CZ: 80

 
 
před
Funny Split Trade Circulate
 po

CALLERLAB definition for Funny Concept

Choreography for Funny formation Circulate

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/funnycirc.php?level=C2&language=czech&action=edit
12-April-2024 20:06:32
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL