Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Four Ladies Chain [Basic]
   (autor neznámý)
BASIC:     

Jazyk:
  
  
  
   view (admin)

Z formace Squared Set nebo Circle, ve kterém se střídají Boys a Girls.

Čtyři Girls zatočí hvězdu o půl k protějšímu Boy, pak Courtesy Turn.

Končí ve formaci Squared Set.

Four Ladies Chain

 
   
before after
Girls right-hand star 1/2
 after
Boys turn the Girls
(done)
Delší popis:
Čtyři Girls zatočí hvězdu o půl k dalšímu Boy a podají mu svou levou ruku. Boys je uchopí svou levou rukou, vezmou Girls kolem pasu a zatočí ji o 3/4. Končí ve formaci Squared Set. Bod otáčení je mezi dvěma tanečníky. Při otáčení trochu ustupte dozadu.

Viz také Two Ladies Chain [Basic]

CALLERLAB definition for Ladies Chain Family

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
BASIC:     

https://www.ceder.net/def/fourladieschain.php?level=BASIC&language=czech
22-June-2024 18:08:31
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL