Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Finish (A) {anything} [C1V]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Finish (A) anything -- [C1V]
   (autor neznámý)
All levels:     

Jazyk: or              All   
   edit def

Do the anything call leaving off the first part. EN: 10
Proveďte figuru anything kromě její první části. CZ: 10

Poznámky:

  • Historically callers have used the Finish CONCEPT in an inconsistent manner. They have wanted you to start at some point in the middle of the call and complete the call (e.g., from a Tidal Wave: Finish A Percolate). This use of Finish (A) anything frequently results in ambiguity (e.g., from Parallel Waves: Finish Swing The Fractions. Should you do the last 4 parts, the last 3 parts, the last 2 parts...?) EN: 20
    V minulosti používali calleři Finish CONCEPT nekonzistentně. Chtěli po tanečnících začít figuru někde uprostřed a dokončit ji (např. z formace Tidal Wave: Finish A Percolate). Toto použití Finish (A) anything často končí nejasností (např. z Parallel Waves: Finish Swing The Fractions. Máte udělat poslední čtyři části, poslední tři nebo dvě...?) CZ: 20
  • Today, the Finish CONCEPT is better defined, and most callers only want the first part of the call omitted. EN: 30
    Dnes je Finish CONCEPT definován lépe a většina callerů očekává přeskočení pouze první části figury. CZ: 30
  • Sometimes, it is possible to Finish a call even though it is impossible to get to that particular starting formation when doing the full version of the call (e.g., from a R-H Diamond: Finish Single Cross Trade & Wheel). EN: 40
    Někdo je možné provést Finish figury z takové výchozí formace, do které by se při normálním provádění nebylo možné dostat (např. z formace R-H Diamond: Finish Single Cross Trade & WheelCZ: 40

Finish Single Cross Trade & Wheel
 

   
před
 po
Centers Trade
 po
Step & Fold
(hotovo)

Examples of the Finish CONCEPTEN: 50
Příklady Finish CONCEPTCZ: 50
Z Trade By:

Z Back-to-Back Lines:

Z Facing Lines:

Z Parallel Waves:

Z As Couples Wave:

anyone Finish The Stack [C4]:
From Facing Couples. Those designated walk forward to the other half of the Box to join R-H with the opposite non-designated dancer. Non-designated dancers adjust as necessary to form a R-H Mini-Wave Box. Finish The Stack is the last 1/2 of Stack The Line with the designated dancers acting as the original Leads. EN: 569
Z formace Facing Couples. Označení tanečníci jsou dopředu do druhé poloviny boxu tak, aby se chytli do pravé mini-vlny s protějším neoznačeným tanečníkem. Neoznačení tanečníci se v případě potřeby zarovnají, aby výsledná formace byla R-H Mini-Wave Box. Finish The Stack je druhá polovina figury Stack The Line s tím, že označení tanečníci fungují jako původní Leads. CZ: 569

Boys Finish The Stack
 

 
před
Boys Finish The Stack
( = Boy)
 po
Boys walk forward to form a R-H Box EN: 60
Boys jdou dopředu a zformují R-H Box CZ: 60
(hotovo)

Like A anything [C4]:
Do the last part of the anything call. EN: 571
Udělejte poslední část figury anythingCZ: 571

Viz také

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/finish.php?level=master&language=czech&action=edit
15-September-2019 20:38:42
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.