Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Finish (A) {anything} [C1V]
   (autor neznámý)
C1V:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

Do the anything call leaving off the first part. EN: 10
Proveďte figuru anything kromě její první části. CZ: 10

Poznámky:
 • Historically callers have used the Finish CONCEPT in an inconsistent manner. They have wanted you to start at some point in the middle of the call and complete the call (e.g., from a Tidal Wave: Finish A Percolate). This use of Finish (A) anything frequently results in ambiguity (e.g., from Parallel Waves: Finish Swing The Fractions. Should you do the last 4 parts, the last 3 parts, the last 2 parts...?) EN: 20
  V minulosti používali calleři Finish CONCEPT nekonzistentně. Chtěli po tanečnících začít figuru někde uprostřed a dokončit ji (např. z formace Tidal Wave: Finish A Percolate). Toto použití Finish (A) anything často končí nejasností (např. z Parallel Waves: Finish Swing The Fractions. Máte udělat poslední čtyři části, poslední tři nebo dvě...?) CZ: 20
 • Today, the Finish CONCEPT is better defined, and most callers only want the first part of the call omitted. EN: 30
  Dnes je Finish CONCEPT definován lépe a většina callerů očekává přeskočení pouze první části figury. CZ: 30
 • Sometimes, it is possible to Finish a call even though it is impossible to get to that particular starting formation when doing the full version of the call (e.g., from a R-H Diamond: Finish Single Cross Trade & Wheel). EN: 40
  Někdo je možné provést Finish figury z takové výchozí formace, do které by se při normálním provádění nebylo možné dostat (např. z formace R-H Diamond: Finish Single Cross Trade & WheelCZ: 40


 
   
před
 po
Centers Trade
 po
Step & Fold
(hotovo)

Examples of the Finish CONCEPTEN: 50
Příklady Finish CONCEPTCZ: 50
Z Trade By:

Z Back-to-Back Lines:

Z Facing Lines:

Z Parallel Waves:

Z As Couples Wave:

anyone Finish The Stack [C4]:
From Facing Couples. Those designated walk forward to the other half of the Box to join R-H with the opposite non-designated dancer. Non-designated dancers adjust as necessary to form a R-H Mini-Wave Box. Finish The Stack is the last 1/2 of Stack The Line with the designated dancers acting as the original Leads. EN: 569
Z formace Facing Couples. Označení tanečníci jsou dopředu do druhé poloviny boxu tak, aby se chytli do pravé mini-vlny s protějším neoznačeným tanečníkem. Neoznačení tanečníci se v případě potřeby zarovnají, aby výsledná formace byla R-H Mini-Wave Box. Finish The Stack je druhá polovina figury Stack The Line s tím, že označení tanečníci fungují jako původní Leads. CZ: 569

Boys Finish The Stack

 
 
před
Boys Finish The Stack
( = Boy)
 po
Boys walk forward to form a R-H Box EN: 60
Boys jdou dopředu a zformují R-H Box CZ: 60
(hotovo)

Like A anything [C4]:
Do the last part of the anything call. EN: 571
Udělejte poslední část figury anythingCZ: 571

Viz také

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1V:     

https://www.ceder.net/def/finish.php?language=czech&level=C1V&action=edit
29-May-2024 02:15:53
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL