Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Explode The Top [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Explode The Top -- [C3A]
   (Holman Hudspeth 1969)
C3A:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace Parallel Lines.

  1. Explode;
  2. Koncový Beau Circulate 1 & 1/2, koncový Belle Circulate, Veer inward, and U-Turn Back, Centers Touch 1/2 and the Very Centers Cast Off 3/4. mezitím druhý Center Step Ahead do R-H Star;
  3. Turn the Star 1/4;
  4. Koncový ze středové vlny jde rovně, všichni ostatní ho následují a dělají Unwrap The Star. Všichni Face In a skončí ve Facing Lines.

před
Explode The Top
 
     
po
Explode
 po
Koncoví jdou na svá místa ve hvězdě
jako Centers Touch 1/2
 po
Very Centers Cast Off 3/4
zbylí Centers Step Ahead
(tzn. před točením hvězdy)
 po
Star 1/4;
Very Outsides vedou Unwrap The Star;
a Face In
(hotovo)

Poznámky:

  • Center, který dělá krok dopředu, by měl zvednout levou ruku a indikovat tak, že povede Unwrap The Star.
  • Ten, kdo vede Unwrap, je koncoví tanečník vlny uprostřed a zavádět začíná poté, co se hvězda otočila o 1/4.
  • Rada: Very ends v části Unwrap (tanečníci a v diagramu výše) mohou alternativně tancovat část Unwrap & 1/4 In jako Star 1/2, krok dopředu & 1/4 Left pod zdvihnutou rukou sousedního tanečníka (stejně, jako to dělají původní outside Belle při Circle To A Line [B]).

Variace: Explode The Top turn the Star n less /méně/ (nebo more /více/) position(s) (pozic). Ten, kdo zavádí Unwrap, je vždy ten tanečník, který se po otočení hvězdy stane koncovým ve středové vlně.

CALLERLAB definition for Explode The Top

Choreography for Explode The Top

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/explodethetop.php?level=C3A&language=czech
13-October-2019 20:27:46
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.