Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Explode The Line [A1]
   (Bill Shymkus 1964)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From any Line of 4. EN: 10
Z libovolné Line of 4. CZ: 10

Explode [A1]:
As one movement, Centers Step Ahead & 1/4 In as Ends 1/4 In & Step Ahead.
Adjust as necessary to end in Facing Couples. EN: 20
Jako jeden pohyb Centers Step Ahead & 1/4 In, Ends 1/4 In & Step Ahead.
Zarovnejte se tak, abyste skončili ve Facing Couples. CZ: 20

 
Explode The Line [A1]:
Explode; Right Pull By.
Ends in Back-to-Back Couples. EN: 30
Končí v Back-to-Back Couples. CZ: 30

Z One-Faced Line:

 
   
před
Explode The Line
  po
Centers Step Ahead, all 1/4 In
and adjust to Facing Couples EN: 40
Centers Step Ahead, všichni 1/4 In
a zarovnají se do Facing Couples CZ: 40

(po Explode)
 po
Right Pull By
(hotovo)
Z 3 & 1 Line:

 
   
před
Explode The Line
  po
Centers Step Ahead, all 1/4 In
and adjust to Facing Couples EN: 40
Centers Step Ahead, všichni 1/4 In
a zarovnají se do Facing Couples CZ: 40

(po Explode)
 po
Right Pull By
(hotovo)
Z Two-Faced Line:

 
   
před
Explode The Line
  po
Centers Step Ahead, all 1/4 In
and adjust to Facing Couples EN: 40
Centers Step Ahead, všichni 1/4 In
a zarovnají se do Facing Couples CZ: 40

(po Explode)
 po
Right Pull By
(hotovo)
Note: From a Two-Faced Line, the dance action for Explode The Line is often awkward. Many callers believe it is illegal, or avoid calling it from any Line in which the Centers are facing opposite directions. EN: 50
Poznámka: Z formace Two-Faced Line je pro tanečníky provedení Explode The Line často divné. Mnoho callerů věří, že to ani není legální, nebo se vyhýbají callerovat tuto figury z Lines, ve kterých se Centers koukají každý na jinou stranu. CZ: 50

Poznámky:
 • Explode The Line is the generalization of Explode The Wave [Plus]. EN: 60
  Explode The Line ije zobecněná figura Explode The Wave [Plus]. CZ: 60
 • The most important thing to remember about Explode The Line is "Centers Step Forward". EN: 90
  Nejdůležitější věc, kterou si u Explode The Line musíte pamatovat, je "Centers Step Forward". CZ: 90
 • If an End and adjacent Center are facing the same direction, the End should back up slightly before turning 1/4. Dancing Explode this way is preferable because, upon completion of the call, the Couples are not offset and no adjustment is required. EN: 100
  Pokud se End a Center vedle něj koukají stejným směrem, musí End ustoupit trochu dozadu, než se otočí o 1/4. Tento způsob provedení Explode je preferovaný, protože po dokončení nejsou Couples v offsetu a není potřeba žádné dorovnávání. CZ: 100
 • Be sure to adjust to Facing Couples before the Right Pull By. Should you fail to do this, you may end offset after the Pull By. The ending formation should be Back-to-Back Couples. EN: 110
  Určitě se před Right Pull By dorovnejte do Facing Couples. Pokud to neuděláte, může se vám stát, že po Pull By skončíte v offsetu, ale koncová formace musí být Back-to-Back Couples. CZ: 110
 • After Explode, everyone can Roll. After Explode The Line, nobody can RollEN: 120
  Po Explodemůže každý udělat Roll. Po Explode The Line nemůže Roll udělat nikdo. CZ: 120

1/4 In [A1] (Jim Faulkenberry a Clarence Watson 1959):
From a Couple or Mini-Wave. Turn 90° in place toward the adjacent dancer. Ends in Facing Dancers. EN: 87
From a Couple or Mini-Wave. Otočte se namístě o 90° směrem k tanečníkovi vedle sebe. Končí ve Facing Dancers. CZ: 87

Explode And anything [Plus,A1]:
 • From a Wave or Inverted Line [Plus]. As one movement, Step Thru & 1/4 In. Ends in Facing Couples.
 • From a Generalized Line [A1]. As one movement, Centers Step Ahead & 1/4 In as Ends 1/4 In & Step Ahead. Adjust as necessary to end in Facing Couples.
 EN: 127
 • Z formace Wave nebo Inverted Line [Plus]. Jako jeden pohyb Step Thru & 1/4 In. Končí ve Facing Couples.
 • Z obecné Line [A1]. Jako jeden pohyb Centers Step Ahead & 1/4 In, Ends 1/4 In & Step Ahead. Zarovnejte se dle potřeby a skončete ve Facing Couples.
 CZ: 127

Explode The Wave [Plus] (Jack Lasry 1965):
From a Wave (or Inverted Line). Step Thru & turn 1/4 toward the center of the Line; Right Pull By. Ends in Back-to-Back Couples. EN: 130
Z formace Wave (nebo Inverted Line). Step Thru & turn 1/4 směrem ke středu Line; Right Pull By. Končí v Back-to-Back Couples. CZ: 130

Reverse Explode [from a Wave] [C1]:
From a Wave or Inverted Line. As one movement, Step Thru & 1/4 Out. Ends in Back-to-Back Couples. EN: 541
Z formace Wave nebo Inverted Line. Jako jeden pohyb Step Thru & 1/4 Out. Končí v Back-to-Back Couples. CZ: 541

Reverse Explode [from a Line] [C4]:
From any Line of 4. As one movement, Ends Step Ahead and 1/4 Out as Centers 1/4 Out and Step Ahead. Adjust as necessary to end in Back-to-Back Couples. Reverse Explode [from a Line] was voted off the C1 list several years ago, and is rarely used at any level any more. EN: 131
Z libovolné Line of 4. Jako jeden pohyb Ends Step Ahead and 1/4 Out, Centers 1/4 Out and Step Ahead. Zarovnejte se dle potřeby a skončete v Back-to-Back Couples. Figura Reverse Explode [z formace Line] byla před několika lety hlasováním vyřazena z C1 a už není používána na žádném levelu. CZ: 131

CALLERLAB definition for Explode the Line

Choreography for Explode The Line

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/explodetheline.php?level=master&language=czech&action=edit
26-May-2024 18:10:21
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL