Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Drag Concept [C4]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Drag Concept -- [C4]
   (Vic Ceder 1997)
All levels:     

Jazyk: or           All   
   edit def

Non-designated dancers do their part of the given call, "dragging" (or pulling) the designated dancers along with them. EN: 10
Neoznačení tanečníci dělají svoji část dané figury a "táhnou" (nebo strkají) označené tanečníky s sebou. CZ: 10

Suggested syntax: EN: 20
Doporučený styl nápovědy: CZ: 20
Drag The anyone (For A) anything

Poznámky:

 • Unless otherwise specified, designated dancers are "dragged" by the dancer who is their partner within the overall formation. EN: 30
  Pokud není řečeno jinak, označení tanečníci jsou "taženi" tím, kdo je jejich partnerem z pohledu celé formace. CZ: 30
 • Designated (dragged) dancers hold onto their partner's hand throughout the duration of the call. EN: 40
  Označení (tažení) tanečníci se drží za ruku během celé figury. CZ: 40
 • Designated (dragged) dancers should try to track the movement of the dancer dragging them so that their traffic pattern can be anticipated. EN: 50
  Označení (tažení) tanečníci se snaží kopírovat pohyb toho, kdo je tahá, aby byl tak pohyb všech osmi tanečníků předvídatelný. CZ: 50
 • Non-designated dancers do the call, ending in their normal ending position. No additional "breathing" is done to allow for the dragged dancer. The dragged dancer simply ends adjacent to the dancer who dragged them. EN: 60
  Neoznačení tanečníci skončí tam, kde by skončili normálně. Následně musí čtverylka zadýchat, aby udělala místo pro označené tanečníky. Označení tanečníci prostě jen skončí vedle těch, kdo je táhli. CZ: 60
 • Ah So is the same as Drag The Centers (For A) Wheel & DealEN: 70
  Ah So je totéž co Drag The Centers (For A) Wheel & DealCZ: 70

In the following diagrams, = Boy and = Girl. EN: 80
V následujícím diagramu se ikona = Boy a = Girl. CZ: 80

Drag The Girls For A Ping Pong Circulate:
 

 
před  po

Boys do a normal Ping Pong Circulate, holding onto the adjacent Girl. EN: 90
Boys dělají normální Ping Pong Circulate a drží tu Girl, vedle které začínali. CZ: 90

For the Centers, this amounts to a Cross Concentric Ah So; for the Outsides, this amounts to a Cross Concentric Veer Left. EN: 100
Pro Centers je to totéž co Cross Concentric Ah So, pro Outsides je to totéž co Cross Concentric Veer Left. CZ: 100

Drag The Center Girls: 3 By 1 Triangle Circulate:
 

 
před  po

Drag The Boys: Once Removed Diamond Circulate:
 

 
před  po

Drag The Boys For A Walk Out To A Wave:
 

 
před  po

(Choreographically equivalent to Breaker 3) EN: 110
(Choreografický ekvivalent k Breaker 3) CZ: 110

Centers Drag The Girls: All Twist The Line:
 

 
před  po

Drag The Center Girls: Couple Up:
 

 
před  po

Note to callers: Since dragging a dancer backward can often result in awkward choreography, be careful when applying this concept. EN: 120
Poznámka pro callery: buďte při používání tohoto konceptu opatrní, protože tahání někoho pozpátku může vést k pěkně divné choreografii. CZ: 120

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/drag.php?language=czech&level=master&action=edit
16-October-2019 02:27:41
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.