Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Disconnected ({formation}) Concept [C2]
   (Lee Kopman 1981)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

Identified dancers work together in a setup which has gaps (consisting of other dancers or empty space) between some of the identified dancers. Identified dancers must end within the same set of planes as they started, or as close to these planes as possible. EN: 10
Identifikovaní tanečníci spolu pracují ve formaci, která má díry/je přerušená buď prázdným místem nebo jinými tanečníky. Identifikovaní tančníci musí po provedení figury skončit na stejných úrovních, jako byly pozice, ze kterých začinaly, nebo aspoň co nejblíže k nim. CZ: 10

Poznámky:
  • If the given call changes the Disconnected formation from a 1 x 4 or a Diamond to a 2 x 2, end in the centermost planes (see the second example below). EN: 20
    Pokud daná figura mění tvar Disconnected formace z 1 x 4 do diamantu nebo 2 x 2, skončete na nejvíce středových úrovních (viz druhý příklad níže). CZ: 20
  • It is optional for the caller to name the formation if the dancers have been otherwise identified. E.g., Boys Disconnected Swing Thru instead of Boys Disconnected Wave Swing ThruEN: 30
    Caller může, ale nemusí říct jméno formace, pokud byli tanečníci identifikování jiným způsobem. Například může říct Boys Disconnected Swing Thru místo Boys Disconnected Wave Swing ThruCZ: 30

 
před
Girls Disconnected (Wave) Swing Thru
 po
 
před
Boys Disconnected (Line) Cross Fire
 po
 
před
Same Sex ( = Boy a = Girl)
Disconnected (Line) Cross Fire
 po
 
před
Disconnected Columns of 3 Circulate
 po

CALLERLAB definition for Disconnected Concept

Choreography for Disconnected (formation) Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/disconnected.php?language=czech&level=master&action=edit
23-July-2024 04:57:58
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL