Vic and Debbie Ceder's Square Dance Resource Net Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicFrequently Asked QuestionsAcademy for Advanced and Challenge Enthusiasts  (AACE)Ceder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsDigital music informationSquare dance linksBande DéssineesLos Olivos Honey BeesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cross & Turn, Reverse Cross & Turn -- [C1]
   (Lee Kopman 1966)
All levels:     

Jazyk:
 
or                 All   
   view (admin)

Z formace Facing Couples.

Cross & Turn:
Beaus diagonally Right Pull By, Belles U-Turn Back.

Reverse Cross & Turn:
Belles diagonally Left Pull By, Beaus U-Turn Back.

Končí v Back-to-Back Couples.

Cross & Turn:

 
 
před
Cross & Turn
 po
Reverse Cross & Turn:

 
 
před
Reverse Cross & Turn
 po

Poznámky:
  • Historicky se pro Pull By při figuře Reverse Cross & Turn používala pravá ruka, nicméně calleři i tanečníci cítili, že je to špatně, protože Reverse často znamená, že se dělá Mirror Image dané figury. Ještě donedávna (květen 1996) definice od CALLERLAB stále uváděla, že tanečníci používají pravou ruku. Současná definice už mluví o levé ruce.
  • Tanečníci, co dělají Pull By, často křiknou 'Bang!', vytáhnou z pouzdra pomyslnou zbraň a zastřelí tanečníka na diagonále (jako při westernovém duelu). To často způsobí, že pak místo Pull By udělají jednoduše Jaywalk, protože mají ruce zaneprázdněné střílením.

Varianta: Grand (Working Forward) Cross & Turn (z formace R-H 1/4 Box): 6 Right Pull By, 2 U-Turn Back.

Grand Cross & Turn:

 
 
před
Grand Cross & Turn
 po

CALLERLAB definition for Cross and Turn / Reverse Cross and Turn

Choreography for Cross & Turn, Reverse Cross & Turn

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/crossandturn.php?level=master&language=czech
23-September-2020 15:54:49
Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
Vic and Debbie Ceder's Square Dance Resource Net