Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Circle ({fraction}) To A Wave [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Circle (fraction) To A Wave -- [C2]
   (Lee Kopman 1976)
All levels:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace Facing Couples.

  1. Circle Left 1/4 (nebo daný zlomek (fraction));
  2. Beaus Walk, Belles Dodge.

Končí ve formaci R-H Mini-Wave Box.

Circle To A Wave má dvě části.

   
před
Circle To A Wave
 po
Circle Left 1/4
 po
Beaus Walk, Belles Dodge
(hotovo)

Poznámky:

  • Circle To A Wave je totéž co (ve vlastní formaci čtyř tanečníků) Circle Left 1/4 With The Flow.
  • Možná by se figura Circle To A Wave měla jmenovat Circle To A Mini-Wave nebo Circle To A Box, protože končí ve formaci Mini-Wave Box, nikoliv Wave. Z Facing Lines končí Circle To A Wave v Columns, nikoliv ve Waves.
  • Je zajímavé, že v naší verzi BURLESON'S SQUARE DANCE ENCYCLOPEDIA, je tato figura zalistována jako Circle To A Wave | Column. Podle Burlesona začíná Circle To A Wave ve formaci Eight Chain Thru a končí v Parallel Waves, zatímco Circle To A Column začíná ve Facing Lines a končí v Columns. Nikdy jsme žádného callera neslyšeli říct Circle To A Column.
  • Figura Single Circle To A Wave [Plus] není v žádném vztahu k Circle To A Wave, nicméně na C3 může být Single CONCEPT aplikován na Circle To A Wave, což občas vede ke zmatení tanečníků.

Mirror Circle (fraction) To A Wave [C3B]: Z formace Facing Couples. Circle Right 1/4 (nebo danou část (fraction)); Belles Walk, Beaus Dodge. Končí v L-H Mini-Wave Box. Tato figura je historicky známá jako Reverse Circle (fraction) To A Wave.

Circle The (fraction) Tag [C4] (Vic Ceder): Z formace Facing Couples. Circle 1/4 Left; Beaus 1/2 Walk, Belles 1/2 Dodge (toto je Circle The 1/4 Tag); Extend do dané fractional Tag formace. Pokud není řečeno fraction, udělejte full Tag The Line. Circle The 1/2 Tag je totéž co Circle To A Wave.

Viz také With The Flow [C1].

CALLERLAB definition for Circle to a Wave

Choreography for Circle (fraction) To A Wave

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/circletoawave.php?level=master&language=czech
16-October-2019 11:35:49
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.