Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Central Concept [C3B]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Central Concept -- [C3B]
   (Bill Heimann)
C3B:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Všichni provedou tu část anything, kterou normálně dělají Centers.

Pokud je výchozí formace 2 x 4 a část figury anything pro Centers může být provedena buď v matici 1 x 4 nebo 2 x 2 (např. Counter nebo Detour), pak pracujte v 2 x 2. Caller by měl v takovém přípdě raději specifikovat, v jaké formaci má být figura provedena (např. Each Wave do a Central Counter).

Central Spin The Windmill:
 

   
před
Central Spin The Windmill
 po
Swing-Slip
 po
Cast Off 3/4
(hotovo)

Central Ease Off:
 

 
před
Central Ease Off
 po
Split Circulate & 1/4 In
(hotovo)

Částečný seznam figur, pro které může být na C3B použito Central:

Choice Counter Cross Counter
Cross Ramble Delight | Dilemma Detour
Dodge anything Ease Off Explode The Diamond
Fan Chain Thru Hocus Pocus Horseshoe Turn
Interlocked Counter Interlocked Little Interlocked Little More
Interlocked Rally Interlocked Ramble Little
Little More Load The Boat Ramble
Rally Regroup Relocate
Scramble Spin The Windmill Stampede
Team Up Trip The Set TurnStyle

Všimněte si, že seznam obsahuje pouze takové figury, při kterých Centers zůstávají Centers po celou dobu provádění figury. Například u figur jako Sets In Motion nebo Strut Right | Left, Centers nekončí jako Center 4, místo nich tam normálně končí aspoň někteří z původních Outsides. Proto pro takové figury není Central jednoznačné. Když nejsou k dispozici skuteční Outsides, co by se mělo stát? Měly by snad tanečníci udělat místo pro fantómy?

Choreography for Central Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/central.php?language=czech&level=C3B
19-October-2019 12:26:14
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.