Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Any Hand Concept [A1]
   (autor neznámý)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

The Any Hand CONCEPT is typically used when doing calls that always start with the Right-hand from setups in which some dancers start with the Right-hand and some dancers start with the Left-hand. Sometimes Any Hand is used on a call that can start with either hand, such as Swing & Mix or Shazam, as an aid to warn the dancers that they are in an unusual setup (typically an Inverted Line) where some dancers are starting with the Left-hand. EN: 10
Any Hand CONCEPT se používá v případech, kdy daná figura začíná vždy za pravou ruku, ale aktuální výchozí formace má některé tanečníky v pravé mini-vlně a něktgeré v levé mini-vlně. Někdy je Any Hand řečen u figur, které mohou začít v libovolné mini-vlně, jako třeba Swing & Mix nebo Shazam, jako pomoc a varování tanečníkům, že jsou v neobvyklé výchozí formaci (typicky v Inverted Line), ve které někteří začnou za levou ruku. CZ: 10

Poznámky:
 • Those starting the call must be in Mini-Waves. That is, the action must start with an Arm Turn, not with a 'Push' Cast. EN: 15
  Ti, co mají provést figuru, musí být v mini-vlně. To znamená, že akce musí začít Arm Turn, nikoliv 'Push' Cast. CZ: 15
 • Arm Turn 1/2 often becomes a Partner Trade. EN: 20
  Z Arm Turn 1/2 se často stane Partner Trade. CZ: 20
 • Arm Turn 1/4 or 3/4 often becomes a 'Push' Cast Off 1/4 or 3/4. EN: 30
  Z Arm Turn 1/4 nebo 3/4 se často stane 'Push' Cast Off 1/4 nebo 3/4. CZ: 30
 • Arm Turn 1/4 never becomes a Partner Hinge. That is, from a Couple, do a Push Cast 1/4, NOT a Partner Hinge. EN: 35
  Z Arm Turn 1/4 se nikdy nestane Partner Hinge. To znamená, že z páru se dělá Push Cast 1/4, NE Partner Hinge. CZ: 35

Any Hand Remake:

 
     
před
Any Hand Remake
 po
Arm Turn 1/4
 po
Centers Trade
 po
'Push' Cast Off 3/4
(hotovo)
Any Hand 3/4 Thru:

 
   
před
Any Hand 3/4 Thru
 po
Centers Arm Turn 3/4
 po
Everyone Partner Trade
(hotovo)

The following calls (C1 and below) can be used with the Any Hand CONCEPTEN: 40
Následující figury (C1 a níže) mohou být použity pro Any Hand CONCEPTCZ: 40

1/4 Thru 3/4 Thru Grand 1/4 Thru
Grand 3/4 Thru Grand Swing Thru Remake
Swing The Fractions Swing Thru  

Two-Faced CONCEPT [C3B]:
From various formations. Replace each Arm Turn 1/2 (i.e., Swing or Slip) with a Partner Trade and do the given call. This allows calls such as Spin The Top to be done from a Two-Faced Line. EN: 187
Nahraďte každý Arm Turn 1/2 (např. Swing nebo Slip) Partner Trade a proveďte danou figuru. Tento koncept umožňuje provádět figuru jako třeba Spin the Top z Two-Faced Line. CZ: 187

CALLERLAB definition for Any Hand Concept

Choreography for Any Hand Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/anyhand.php?language=czech&level=master&action=edit
14-July-2024 20:06:57
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL