Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

6 By 2 Acey Deucey [A1]
   (autor neznámý)
A1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

From Twin Diamonds, an Hourglass, or other applicable formations. EN: 10
Z Twin Diamonds, Hourglass a dalších vhodných formací. CZ: 10

Outside 6 Circulate as Very Center 2 Trade. EN: 20
Outside 6 Circulate, Very Center 2 Trade. CZ: 20

Ends in the same formation as the starting formation, unless two dancers meet on the same spot. EN: 25
Končí ve stejné formaci jako začíná, pokud se dva tanečníci nepotkají na stejném místě. CZ: 25

Z Twin Diamonds:

 
 
před
6 By 2 Acey Deucey
 po
Z Hourglass:

 
 
před
6 By 2 Acey Deucey
 po
Z 1/4 Tag formace:

 
 
před
6 By 2 Acey Deucey
 po
Z "H":

 
 
před
6 By 2 Acey Deucey
 po
Z Point-to-Point Diamonds:

 
 
před
6 By 2 Acey Deucey
 po

Poznámky:
 • The Outside 6 Circulate within their distorted 6-dancer formation. To Circulate, move forward to the next position within the Outside 6, turning if necessary (not at all, 1/4, or 1/2) to take the original facing direction of the dancer that occupied the spot to which you are moving. If you are facing a dancer on the Circulate path, pass right shoulders and take that dancer's original opposite facing direction. EN: 30
  Outside 6 Circulate ve své formaci šesti tanečníků. Circulate se provádí tak, že jdete dopředu na další místo formace šesti lidí. Otočte se, pokud je potřeba (vůbec, o 1/4 nebo o 1/2) tak, abyste se koukali stejným směrem, jako se na tom místě koukal původní tanečník. Pokud se při své cestě s někým potkáte, míjíte se pravým ramenem a skončíte tak, že se koukáte do protisměru, než se na tom místě koukal původní tanečník. CZ: 30
 • Acey Deucey means "Ends Circulate as Centers Trade". 6 By 2 Acey Deucey means that 6 (outside) dancers Circulate as 2 (center) dancers Trade. The first number (6) indicates the number of dancers in the Circulate path; the second number (2) indicates the number of dancers doing a Trade. Hence, a normal Acey Deucey is a 4 By 4 Acey DeuceyEN: 40
  Acey Deucey znamená "Ends Circulate, zatímco Centers Trade". 6 By 2 Acey Deucey znamená, že 6 (venkovních) tanenčíků dělá Circulate a 2 (center) Trade. První číslo (6) znamená počet tanečníků, kteří dělají Circulate; druhé číslo (2) znamená počet tanečníků, kteří dělají Trade. Proto je normální Acey Deucey vlastně 4 By 4 Acey DeuceyCZ: 40
 • Common variations: EN: 50
  Běžné varianty: CZ: 50
  • 6 By 2 Acey Deucey, Very Centers go 1 & 1/2
  • 6 By 2 Acey Deucey, Circulators go Twice
 • On Acey Deucey, the Outside 4 Circulate as the Center 4 Trade. EN: 60
  Při Acey Deucey dělají Outside 4 Circulate a Center 4 Trade. CZ: 60
  • From Twin Diamonds, a caller could say either Acey Deucey or 6 By 2 Acey Deucey. Both are legal, but different, calls. EN: 70
   Z Twin Diamonds může caller použít buď Acey Deucey nebo 6 By 2 Acey Deucey. Obě dvě varianty jsou legální, i když odlišné povely. CZ: 70
  • On 6 By 2 Acey Deucey, the Outside 6 Circulate as the Very Center 2 Trade. EN: 80
   Při 6 By 2 Acey Deucey dělají Outside 6 Circulate, zatímco Very Center 2 Trade. CZ: 80

4 By 2 Acey Deucey:

 
 
před
4 By 2 Acey Deucey
 po

Acey Deucey [Plus] (Larry Dee 1963):
From applicable formations. Outside 4 Circulate as Center 4 Trade. EN: 19
Z vhodných formací. Outside 4 Circulate, Center 4 Trade. CZ: 19

3 By 2 Acey Deucey [C1]:
From applicable formations. Outside Triangles Circulate (a Triangle is a 3-dancer formation) as the Very Center 2 Trade. EN: 20
Z vhodných formací. Outside Triangles Circulate (Triangle je formace tří tanečníků), zatímco Very Center 2 Trade. CZ: 20

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU
Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
   
po
Acey Deucey
 po
6 By 2 Acey Deucey
 po
3 By 2 Acey Deucey

CALLERLAB definition for Six-Two Acey Deucey

Choreography for 6 By 2 Acey Deucey

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/6by2aceydeucey.php?level=A1&language=czech&action=edit
20-June-2024 01:34:14
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL