Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Plenty [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Plenty -- [C1]
   (Lee Kopman 1972)
All levels:     

Language: or                 All   
   view (admin)

Fra 1/4 Tag, 3/4 Tag, Twin Diamonds eller andre anvendelige formationer.

  1. Alle laver en Little (Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4 mens Centers Step & Fold);
  2. Alle laver herefter en Split Circulate to gange;
  3. De nye Ends laver Counter Rotate 1/4 and Roll, mens de nye Centers laver 1/2 Zoom til en wave.

Ender sædvanligvis i 1/4 Tag

før
Plenty
 
   
efter
Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4
mens Centers Step & Fold
( efter Little)
 efter
Split Circulate twice
 efter
Outsides Counter Rotate 1/4 & Roll
mens Centers Concentric 1/2 Zoom
(færdig)

Noter:

  • Calleren kan modificere antallet af Split Circulates (eks. Plenty, do 3 Split circulates) og kan undertiden referere til disse circulates som Turn The Star (hver 1/4 Turn the Star svarer til 1 Split Circulate.)
  • Variationer: Mange Callere erstatter eller afbryder Split Circulates med andre kald.
  • Med hensyn til retningen for outsides ved Scoot & Plenty, så gælder samme regler som ved Scoot and Little - brugte man højre hånd i Scoot Back går man til højre og visa versa - undtagen hvis andet er angivet.
  • Er alle Centers outfacing efter de 2 Split Circulates udføres deres 1/2 Zoom som en U-Turn Back - væk fra Center efterfulgt af en Touch. Er de infacing laver de bare en Touch.
  • Når Plenty er Callet fra Diamonds skal Outsides ikke starte med en 1/4 Right. Calleren vil ofte sige 'Outsides go As You Are' eller 'Centers Start A'.
  • Calleren kan give retninger (In, Out, Right, Left) for Outsides, og her skal Outsides lave 1/4 i den retning der er angivet og Counter Rotate 1/4 (eks. Left Plenty, Out Plenty, Scoot & Plenty In on the outside).

Scoot & Plenty [C1] (Lee Kopman 1972): From a 1/4 Tag. Scoot & Little; Split Circulate twice; Outsides Counter Rotate 1/4 and Roll as Centers (Concentric) 1/2 Zoom. Ends in a 1/4 Tag.

Interlocked Plenty [C3A]: From a Generalized 1/4 Line or other applicable formations. Do an Interlocked Little [C3A] (Centers Step & Cross Fold as Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4); Split Circulate twice; Outsides Counter Rotate 1/4 and Roll as the Center four Concentric 1/2 Zoom. Usually ends in a 1/4 Tag.

See also Little [C1]. In particular, there is a discussion about the usage of calling Plenty from Twin Diamonds.

CALLERLAB definition for Plenty

Choreography for Plenty

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Arne Pedersen og Britta Bertel.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/plenty.php?language=denmark&level=master
22-October-2019 13:25:57
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.