Definitions of Square Dance Calls and Concepts
"O" Formation [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

"O" Formation -- [C1]
   (Jim Davis)
C1:     

Language: or                 All   
   edit def

An "O" consists of dancers occupying the following spots in a 4 x 4 matrix: EN: 10
Som illustreret nedenfor består en "O" formation af dansere der optager de viste pladser i en 4 x 4 Matrix. DK: 10

"O" FORMATION
 

 
From here... EN: 20
Når du er her... DK: 20
 
imagine you are here. EN: 30
Så forestil dig du er her. DK: 30

An "O" is considered to be Distorted Columns, as if the Centers slid apart from normal Columns. EN: 40
En "O" formation er at betragte som forskudte Columns, som hvis Centers slider væk fra en normal Column. DK: 40

 
If you are here... EN: 50
Hvis du er her... DK: 50
 
think of working
in Columns EN: 60
Så forestil dig at arbejde
i Columns DK: 60

 
før
"O" Circulate
 efter

     
før
"O" Transfer The Column
 
imagine you are here EN: 70
Forestil dig at du er her DK: 70
 efter
Transfer The Column
 efter
re-establishing "O" footprints EN: 80
re-etablering af "O" footprints DK: 80
(færdig)

Noter:

 • For simple calls (such as "O" Circulate, "O" Split Counter Rotate 1/4, etc.) move directly to your ending footprints. For more complex calls, start the call working distorted, blend into a normal setup, complete the call normally, and then have the resulting Centers move away from the Center to re-establish the "O" footprints. EN: 90
  For simple kald (som "O" Circulate, "O" Split Counter Rotate 1/4, osv.) så gå direkte til din end-position. For mere komplexe calls, så start kaldet fra "O" positionen, glid ind i det normale setup, færdiggør kaldet normalt, og dem der ender som centers bevæger sig væk fra center for at retablere "O" formationen. DK: 90
 • If dancers occupy "O" footprints but the caller wishes them to work in distorted Parallel Lines, the term Big Block [C3A] is used. EN: 100
  Hvis danserne står på "O" pladser men calleren ønsker at de arbejder i distorted parallel lines, bruges termen "Big Blocks" (C3A) DK: 100
 • Sometimes the caller wants you to start the call in your "O" but finish in a normal setup. In these cases the caller will add a suffix such as 'To Normal Waves', 'To A Line', 'To Columns', etc. (e.g., "O" Checkmate To Normal Lines). EN: 110
  Hvis Calleren ønsker at starte i "O" formation og slutte i normalt setup vil han i disse tilælde tilføje eks. "To Normal Waves", "To A Line", "To Columns", osv.. (f. eks. "O" Checkmate To Normal Lines). DK: 110
 • An "O" can also be T-Bone in which case you do your part working in your own set of distorted Columns. EN: 120
  En "O" formation kan også være en T-Bone og her følger du din part, arbejdende i dit eget sæt af forskudte Columns. DK: 120

   
From here... EN: 130
Fra her... DK: 130
 
imagine you are here... EN: 140
Forestil dig at du enten er her... DK: 140
 
... or here. EN: 150
... eller her. DK: 150

 
før
"O" Walk & Dodge
 efter

Mini-"O" FORMATION [C1V]:
A Mini-"O" is a 6-dancer "O" with 2 Centers and 4 Ends. EN: 641
En Mini-"O" er et 6-dancer "O" med 2 Centers og 4 Ends. DK: 641

Mini-"O" FORMATION
 

 
Mini-"O" 
think of working here EN: 160
Forestil dig at arbejde her DK: 160

See also Butterfly FORMATION [C1] og Squeeze [C1].

CALLERLAB definition for O Formation / Concept

Choreography for "O" Formation

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Arne Pedersen og Britta Bertel.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/o.php?level=C1%C3%83%C2%A2%C3%85%E2%80%99%C3%82%C2%A9uage=all%C3%A2%C5%92%C2%A9uage=
usa&language=denmark&action=edit
22-October-2019 07:05:45
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.