Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Jaywalk [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Jaywalk -- [C1]
   (author unknown)
All levels:     

Language: or                 All   
   view (admin)

Udgangsposition: Dansere der er facing - enten direkte eller diagonalt.

Alle (eller designated dansere) laver en diagonal Pass Thru med hinanden og ender på den andens dansers position, altid med modsat ansigtsretning af den den anden dansers originale ansigtsretning.

Noter:

  • Jaywalk er et 2-dancer call.
  • Jaywalk kan være en Pass Thru, Diagonal Pass Thru, eller du kan dreje op til 90° (som i en Facing Diamond Circulate).
  • Passer altid Right Shoulders. Dette er vigtigt da Calleren kan sige 1/2 Jaywalk.
  • Din slutposition er altid med modsat ansigtsretning af den danser der oprindelig stod på pladsen.
  • Før du starter Callet, peg på den danser som du skal udføre Jaywalk med. Dette sikrer at den danser er klar over at han skal arbejde med dig.
  • Hvis du kigger diagonalt på mere end én danser. Skal Jaywalk udføres med den danser der er nærmest i din halvdel af formationen.

 
før
Jaywalk
 efter

 
før
Jaywalk
 efter

 
før
Jaywalk
 efter

Jay Concept [C3A]: From a general 1/4 Tag or other applicable formations. Work in a Distorted Box with the dancers with whom you would normally Jaywalk.

work with these dancers
in a Distorted Box

Jay Wheel Thru:
 

 
før
Jay Wheel Thru
 efter

See also Jay Concept [C3A].

CALLERLAB definition for Jaywalk

Choreography for Jaywalk

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/jaywalk.php?language=denmark&level=master
19-October-2019 06:50:23
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.