Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Counter Rotate {fraction} [C1]
   (Lee Kopman 1973)
C1:     

Language:
  
  
  
  
  
  
   edit def

From applicable formations. EN: 10
Fra enhver formation hvor ingen dansere kigger direkte på, eller væk fra Flagpole center. DK: 10

Walk forward in an arc, for a total of fraction of a circle, around the flagpole center of the set, keeping the same distance from the center of the set. EN: 20
Hver danser bevæger sig fremad det angivne antal kvarte (1/4 hvis ikke andet er angivet) omkring Flagkole center af formationen idet man holder samme afstand fra dette center som om man er et hjul der drejer om center. Ved hver 1/4 man udfører Counter Rotate kigger man på en ny væg (dvs. man drejer 90°). DK: 20

Noter:
 • Counter Rotate cannot be done if a dancer is facing directly toward (or away from) the flagpole center of the set. EN: 30
 • If no fraction is given, assume 1/4. EN: 40
 • When starting from a symmetric setup, and everyone is active, the ending formation for Counter Rotate 1/4 is the same as the starting formation but rotated by 90°. EN: 50
  Når man starter fra en symmetrisk formation og alle er active, vil slutformationen for Counter Rotate 1/4 være den same som startformationen men roteret 90°. DK: 50
 • You may have to vary the distance from the center of the set to allow for square breathing if not everyone is active for the Counter RotateEN: 60
  Det kan forekomme at man skal variere afstanden fra centeret for at tillade Square-breathing (Udvidelse eller sammentrækning) hvis ikke alle er aktive i Counter-Rotate-Callet. DK: 60
 • You can try visualizing Counter Rotate 1/4 as if all of a sudden the formation was placed upon an empty merry-go-round, with the center of the square being the center of the merry-go-round, and somebody pushed the merry-go-round 1/4 of a circle (clockwise or counter-clockwise, whichever would cause you to move forward). Your formation would remain the same, you would still be the same distance from the Center, but your facing direction would have changed 90°. Note that some dancers might be on a merry-go-round which is turning in the opposite direction from yours. EN: 70
  Prøv at forestille dig Counter Rotate 1/4 som om formationen er placeret på en karusel med centeret af formationen placeret på centeret af karusellen og nogen skubber karusellen 1/4 omgang (med eller mod uret - i hvilken som helst retning der får dig til at bevæge dig fremad). Din formation er den samme, du vil stadigvæk have samme afstand fra Centeret men din ansigtsretning vil have skiftet 90°. Bemærk at nogle dansere måske skal gå modsat din retning. DK: 70

Fra Parallel Waves:

 
 
før
Counter Rotate 1/4
 efter
Fra (Magic) Columns:

 
 
før
Counter Rotate 1/4
 efter
Fra en Hourglass:

 
 
før
Counter Rotate 1/4
 efter

CONTRAST THE FOLLOWING

 
Dette er startformation
for hver af de følgende:
 
 
efter
Counter Rotate 1/4
 efter
In Your Block Counter Rotate 1/4

Split Counter Rotate fraction [A2]:
Split the formation into 2 equal sub-formations by drawing an imaginary line bisecting the long axis. Dancers in each sub-formation walk forward in an arc for a total of fraction of a circle, around the flagpole center of the sub-formation, keeping the same distance from the center of their sub-formation. From Parallel Lines or Columns work in each Box; from Diamonds work in each Diamond; from a 1 x 8 Line work in each Line. EN: 632

Trade Counter Rotate [C4] (Jack Lasry 1973):
From applicable formations. As one movement, Counter Rotate 1/4 & Spread. EN: 631

CALLERLAB definition for Counter Rotate

Choreography for Counter Rotate fraction

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/counterrotate.php?level=C1&language=denmark&action=edit
20-May-2024 01:52:09
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL