Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

From applicable formations. EN: 10
Fra enhver formation hvor ingen dansere kigger direkte på, eller væk fra Flagpole center. DK: 10

Walk forward in an arc, for a total of fraction of a circle, around the flagpole center of the set, keeping the same distance from the center of the set. EN: 20
Hver danser bevæger sig fremad det angivne antal kvarte (1/4 hvis ikke andet er angivet) omkring Flagkole center af formationen idet man holder samme afstand fra dette center som om man er et hjul der drejer om center. Ved hver 1/4 man udfører Counter Rotate kigger man på en ny væg (dvs. man drejer 90°). DK: 20

Noter:

Fra Parallel Waves:

 
 
før
Counter Rotate 1/4
 efter
Fra (Magic) Columns:

 
 
før
Counter Rotate 1/4
 efter
Fra en Hourglass:

 
 
før
Counter Rotate 1/4
 efter

Dette er startformation
for hver af de følgende:

efter
Counter Rotate 1/4

efter
In Your Block Counter Rotate 1/4

Split Counter Rotate fraction [A2]:
Split the formation into 2 equal sub-formations by drawing an imaginary line bisecting the long axis. Dancers in each sub-formation walk forward in an arc for a total of fraction of a circle, around the flagpole center of the sub-formation, keeping the same distance from the center of their sub-formation. From Parallel Lines or Columns work in each Box; from Diamonds work in each Diamond; from a 1 x 8 Line work in each Line. EN: 632

Trade Counter Rotate [C4] (Jack Lasry 1973):
From applicable formations. As one movement, Counter Rotate 1/4 & Spread. EN: 631

https://www.ceder.net/def/counterrotate.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.