Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Alter The Wave [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Alter The Wave -- [C1]
   (Lee Kopman 1970)
All levels:     

Language: or                 All   
   view (admin)

Fra en Wave eller Facing Couples.

  1. Arm Turn 1/2;
  2. derefter laver Centers Cast-off 3/4 mens Ends laver U-turn back;
  3. laver Diamond-Counter Rotate 1/2;
  4. Flip The Diamond.

Ender i Wave med modsat håndhold end start-waven.

     
før
Alter The Wave
 efter
Arm Turn 1/2;
Centers Cast Off 3/4
mens Ends U-Turn Back
 efter
Diamond Counter Rotate 1/2
 efter
Flip The Diamond
(færdig)

Noter:

  • Diamond Counter Rotate 1/2 er ofte reffereret til som Star 1/2.
  • Dansere der Cast Off 3/4 bliver Ends I den afsluttende Wave uanset hvor langt Diamonden bliver drejet. Dansere der laver U-Turn Back bliver altid Centers.
  • Diamond Counter Rotate 1/2 danses ved at dreje hele Diamonden 180° omkring dens center. Centers beholder håndfatning gennem Diamond Counter Rotate og Pointers skal vedblive at pege for at vise Diamond position. Dette er meget vigtige for hvis der er 3 eller flere hænder I center har danserne en tendens til at glemme hvem der skal flippe I den efterfølgende Flip The Diamond, specielt hvis Calleren modificerer 'Turn the Star'.
  • Fra en Wave, vedbliver Ends med at være Ends og Centers vedbliver med at være Centers.

Alter The Wave, Star 1/4:
 

     
før
Alter The Wave, Star 1/4
 efter
Arm Turn 1/2;
Centers Cast Off 3/4
mens Ends U-Turn Back
 efter
Diamond Counter Rotate 1/4
 efter
Flip The Diamond
(færdig)

Spin Back [C4] (Norm Wilcox 1972): From Facing Couples or a Wave. Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4 as Ends U-Turn Back. Ends in a Diamond. This is the first 1/2 of Alter The Wave.

See also Alter & Circulate [C2].

CALLERLAB definition for Alter the Wave

Choreography for Alter The Wave

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/alterthewave.php?language=denmark&level=master
22-October-2019 13:26:45
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.