Definitions of Square Dance Calls and Concepts
{anything} The Windmill [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

anything The Windmill -- [C1]
   (author unknown)
All levels:     

Language: or                 All   
   view (admin)

Fra enhver anvendelig formation.

Center 4 (eller alle hvis kaldet er et 8 personers kald) laver Anything kaldet. Herefter laver Centers Cast Off 3/4 mens Ends vender ansigtet 1/4 i den angivne retning og cirkulerer 2 gange (eller som angivet).

   
før
Mix The Windmill In
 efter
Centers Mix
mens Ends 1/4 In
 efter
Centers Cast Off 3/4
mens Ends Circulate twice
(færdig)

 
før
The Windmill Right
 efter
Centers Cast Off 3/4
mens Ends 1/4 Right &
(Concentric Diamond) Circulate twice
(færdig)

Noter:

  • Cast Off 3/4 kan enten være en Arm Turn eller en "Push" Cast.
  • Retningen kan være In, Out, Right, Left, eller Forward (Outsides As You Are).

Variationer: Calleren kan give Ends besked på at cirkulerer gå forskellige antal pladser - eks. 1 og 1/2.

Spin The Windmill direction [A2] (Holman Hudspeth 1968): From applicable formations. Centers (Step To A Wave, if necessary) Swing, Slip, & Cast Off 3/4 as the Outsides 1/4 toward the given direction & Circulate twice. Generalized Columns or Generalized 1/4 Tag ends in Parallel Lines.

CALLERLAB definition for (Anything) the Windmill

Choreography for anything The Windmill

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Arne Pedersen og Britta Bertel.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/thewindmill.php?language=denmark&level=master
17-October-2019 03:16:10
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.