Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Galaxy Formation | Circulate [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Galaxy Formation | Circulate -- [C1]
   (Bobbie Keefe 1976)
C1:     

Language: or                 All   
   view (admin)

En Galaxy FORMATION består af en Center-Box og en udvendig Diamond. Dette er det modsatte af en Hourglass FORMATION der består af en udvendig Box og en indvendig Diamond.

Galaxy Circulate [C1]: Fra Galaxy Formation: Cirkulationsmønsteret i en Galaxy består af 8 punkter. Man cirkulerer til næste position i Galaxy'en som vist nedenfor (Box-dansere cirkulerer fremad til den udvendige Diamond-position , og Diamond-danseren cirkulerer fremad til den næste Center-Box position) Din nye ansigtsretning er bestemt af danseren der står på den plads du cirkulerer til. Du skal enten have samme ansigtsretning som denne danser (gå efter ryggen), eller modsat ansigtsretning (ved Facing Galaxy Circulate). Det betyder at nogle gange vil din ansigtsretning skifte 90°C og andre gange ikke skifte overhovedet. Fra en Right Hand eller Left Hand Galaxy formation vil traffik mønsteret enten være med eller mod uret. Hvis ingen dansere optager den samme plads, ender Galaxy Circulate i en ny Galaxy

Galaxy FORMATION
 

En Galaxy ser sådan ud

Noter:

  • Outside 4 dansere bliver ofte betegnet som "Points" af Galaxy'en
  • Within the Outside Diamond, there are no Centers of the Diamond and no Points (hence it is illegal to call something like Outsides Concentric Flip The Diamond).

Fra en Galaxy:
 

 
før
Galaxy Circulate
 efter

Fra en Facing Galaxy:
 

 
før
Galaxy Circulate
 efter

See also

CALLERLAB definition for Galaxy Formation
CALLERLAB definition for Galaxy Circulate

Choreography for Galaxy Formation | Circulate

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/galaxy.php?level=C1&language=denmark
23-October-2019 03:14:44
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.