Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Cross Chain Thru [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cross Chain Thru -- [C1]
   (author unknown)
All levels:     

Language: or                 All   
   view (admin)

Fra Eight Chain Thru.

Alle laver en Right Pull By, så laver Ends en Courtesy Turn mens Centers laver en Left Hand Star 1/2 og ender i en ny Eight Chain Thru formation.

Ends in an Eight Chain Thru.

   
før
Cross Chain Thru
 efter
Right Pull By
 efter
Outsides Courtesy Turn
mens Centers L-H Star 1/2
(færdig)

Noter:

  • For de dansere der kommer ind til centeret vil resultatet af Left-Hand Star 1/2 være det samme som en Cross Trail Thru (Men det danses som Belle Walk, Beau Dodge efterfulgt af en Walk & Dodge).
  • Per definition er Roll retningen for alle dansere mod venstre. Dette er fastlagt således at en Cross Chain Thru & Roll er identisk med Cross Chain and Roll. Eks. Cross Chain Thru, Boys Roll betyder at Boys laver Cross Chain & Roll mens Girls laver Cross Chain Thru.

Variationer: Star 3/4, Star one full turn.

See also Cross Chain & Roll [C1].

CALLERLAB definition for Cross Chain Thru / Cross Chain And Roll

Choreography for Cross Chain Thru

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/crosschainthru.php?language=denmark&level=master
17-October-2019 02:40:41
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.