Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från Facing Couples (eller en R-H Wave).

  1. Right Pull By och 1/4 In;
  2. Left Swing Thru;
  3. Left Turn Thru.

Slutar i Couples rygg mot rygg.

     
före
Square Chain Thru
 efter
Right Pull By och 1/4 In
 efter
Left Swing Thru
 efter
Left Turn Thru
(klart)

Alternativ definition:
Square Thru but on the second hand (på den andra handen) Left Swing Thru 1 & 1/2; Step Thru.

Kommentarer:

Left Turn Thru [Mainstream] (Wayne Moyers 1964): Från Facing Dancers eller en L-H Mini-Wave. Left Arm Turn 1/2 sen (släpp handfattningen) och Step Thru. Slutar i dansare rygg mot rygg.

Left Square Chain Thru [A1]: Börja med vänster hand (dvs, Left Pull By och 1/4 In; (Right) Swing Thru; Turn Thru).

Split Square Chain Thru [A2]: Från en tillämplig T-Bone 2 x 2, eller andra tillämpliga formationer. De som kan Right Pull By och vrid 1/4 för att titta på de inaktiva; alla Left Swing Thru; Left Turn Thru. Slutar i Couples rygg mot rygg.

Square Chain Thru To A Wave [C1]: Från Facing Couples (eller R-H Wave). Square Thru but on the 2nd hand (men på den andra handen) Left Swing Thru 1 & 1/2. Slutar i en L-H Wave.

Square Chain The Top [C1] (Al Appleton 1972): Från Facing Couples (eller en R-H Wave). Right Pull By och 1/4 In; Left Spin The Top; Left Turn Thru. Slutar i Couples rygg mot rygg.

Grand Square Chain Thru [C4]: Från Eight Chain Thru (eller Parallel R-H Waves). Right Pull By och 1/4 In; Grand Left Swing Thru; Left Turn Thru. Slutar i Lines rygg mot rygg.

Se också Split [Square Thru] CONCEPT [C1] och anything To A Wave CONCEPT [C1].

https://www.ceder.net/def/squarechainthru.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.