Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Phantom Concept [C1]
 
 

Základní myšlenka Phantom CONCEPT jsou dvě překrývající se sady Parallel Columns | Lines | Waves, vzájemně otočených o 90°. Prázdná místa vyplňují "duchové".

Proveďte danou figuru s imaginárními tanečníky (tzv. fantómové (Phantoms)). Představte si, že fantómové jsou v takové pozici, dívají se takovým směrem a mají takové pohlaví, abyste danou figuru mohli provést. Ta je pak tancována společně tanečníky a fantómy. Udržujte si přehled o tom, kde fantómové stojí a nechávejte pro ně ve formacích místo.

V této formaci...

 

si tanečníci   představují tuto formaci

  a  

tito tanečníci   si představují tuto formaci.

Ve výše uvedeném diagramu tanečníci a jejich fantómové pracují nezávisle na tanečnících a jejich fantómech.

   
Toto vše jsou pozice fantómů.   někdy si musíte představit,
jste v této formaci...
  a jindy, že jste
v této formaci.

Phantom Circulate:

 
 
před
Phantom Circulate
 po

 
 
před
Phantom Checkmate The Column
 po

Typické figury prováděné s Phantom na C1:

Acey Deucey Flip The Line Split Circulate
Ah So In Roll Circulate Split Counter Rotate 1/4
Bend The Line Mini-Busy Stretch Ah So | Turn & Deal | etc.
Cast A Shadow Mix Swing & Mix
Checkmate The Column Out Roll Circulate Trade Circulate
Circulate Pass The Ocean | Sea Trade The Wave
Couples Circulate 2/3 Recycle Transfer And anything
Crossover Circulate Recycle Turn & Deal
Explode The Wave | Line Reverse Explode Walk & Dodge
Ferris Wheel Right & Left Thru Wheel & Deal

Fantómové mohou být také použiti z dalších formací:

 
před
Centers Phantom Touch 1/4
 po
 
před
Phantom Double Pass Thru
 po

https://www.ceder.net/def/phantom.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.