Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Z formací Parallel Two-Faced Lines nebo Promenade (kde označení tanečníci pracují jako Leaders).

Leaders Cast Off 1/4 s tím, že střed otáčení je venkovní tanečník (Out Anchor 1/4), Roll and Press Ahead. Trailers 1/2 Circulate and Cross Fire.

Končí v Parallel Waves.

   
před
Link Up
 po
Leaders Out Anchor 1/4
jako Trailers 1/2 Circulate
 po
Centers Cross Fire
jako Outsides Roll & Press Ahead
(hotovo)

Rada: pokud se figura prování z promenády, tak označení tanečníci (kteří fungují jako Leaders) musí pokračovat v promenádě dokud nejsou zarovnání s jednou ze zdí. Pak udělají 1/2 Press Ahead a ostatní se za nimi zarovnají do Parallel Two-Faced Lines. Pak udělají všichni Link Up. Zatancování figury tímto způsobem zajistí, že výsledná formace bude zarovnaná se zdmi.

Poznámka: někteří lidé věří, že Promenade je legitimní výchozí formace pro jakoukoliv figuru, která zečíná z Parallel Two-Faced Lines a je definována v pojmech Leaders a Trailers. Figury obvykle takto používané jsou Cast A Shadow, Link Up, a Wheel The Ocean | Sea.

Následující figury (C3 a níže) mohou být callerovány z formace Promenade:

Boomerang Busy anything Criss Cross The Shadow
Flare Out To A Line Gee Whiz Keep Busy
Mini-Busy Revolve To A Wave Rip Off
Shake & Rattle Turn To A Line Vertical Tag The Line
Vertical anything

Link Up But anything (Linking anything) [C4] (David Schmitz): Z formace Parallel Two-Faced Lines. Leaders Link Up, Trailers Step Ahead do kompaktní formace ("normalizujte") a proveďte figuru anything. Je to analogické k Busy anything [C3B].

direction Anchor fraction [C4]: Z formace Couple. Tanečník nejblíže danému směru (direction) slouží jako střed otáčení - Cast Off danou část (fraction) daným směrem (direction). Tanečník, který slouží jako střed otáčení, začíná a končí na stejném místě. Figura nemá ani defaultní směr (direction) ani fraction.

https://www.ceder.net/def/linkup.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.