Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Z formace 3/4 Tag a dalších vhodných.

Centers Cast Off 3/4 a Counter Rotate 1/4. Outsides Cast Back, Touch 1/2 a Step & Fold.

R-H 3/4 Tag končí v Parallel L-H Waves;
L-H 3/4 Tag končí v Parallel L-H Two-Faced Lines.

Poznámky:

Z 3/4 Tag:

 
   
před
Counter
 po
Centers Cast Off 3/4
jako Outsides Cast Back &
Touch 1/2
 po
Centers Counter Rotate 1/4
jako Outsides Step & Fold
(hotovo)
Z 3/4 Box:

 
   
před
Counter
 po
Centers Cast Off 3/4
jako Outsides Cast Back &
Touch 1/2
 po
Centers Counter Rotate 1/4
jako Outsides Step & Fold
(hotovo)
Z neobvyklá formace:

 
   
před
Counter
 po
Centers Cast Off 3/4
jako Outsides Cast Back &
Touch 1/2
 po
Centers Counter Rotate 1/4
jako Outsides Step & Fold
(hotovo)

Scoot & Counter [C2] (Lee Kopman): Z formace 1/4 Tag. Scoot Back; Counter. R-H 1/4 Tag končí v Parallel L-H Waves; L-H 1/4 Tag končí v Parallel L-H Two-Faced Lines nebo Parallel R-H Waves, podle toho, co caller řekne. Dle našeho názoru, pokud je Scoot & Counter callerováno z formace L-H 1/4 Tag, caller by měl koncovým tanečníkům napovědět, jakou ruku mají použít, protože ne každý souhlasí s tím, že koncoví vždy použijí pravou ruku (náš názor) a chtějí používat tu, za kterou dělali Scoot Back.

Cross Counter [C3A] (Ross Howell 1974): Z formace 3/4 Tag a dalších vhodných. Centers Trade The Wave, Cast Off 3/4 a Counter Rotate 1/4. Outsides Cross Cast Back, Touch 1/2 a Step & Fold. R-H 3/4 Tag končí v Parallel L-H Two-Faced Lines; L-H 3/4 Tag končí v Parallel L-H Waves. Figura Cross Counter má tři části.

Interlocked Counter [C3B]: Z formací 3/4 Line, 3/4 Tag a dalších vhodných. Outsides Counter (Cast Back, Touch 1/2, a Step & Fold). Centers Once Removed Cast Off 3/4 a (normalní) Counter Rotate 1/4. R-H 3/4 Line končí v Parallel L-H Waves; L-H 3/4 Line končí v Parallel L-H Two-Faced Lines.

https://www.ceder.net/def/counter.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.