Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Triple Diamonds består av tre Diamond formationer bredvid varandra där några har positioner som upptas av Phantoms.

De två vanligaste typerna av Triple Diamonds visas nedan.

Triple Diamonds:

 
 
Reguljära Triple Diamonds...   och Point-to-Point Triple Diamonds

Triple Diamonds är analogt med Triple Boxes [C1] och Triple Columns | Lines | Waves [C1].

 
före
Triple Diamond Flip The Diamond
 efter

Triple Diamond call är (4 eller mindre)-dansare call, som kräver att du arbetar bara med dansarna i din Diamond. Av historiska skäl använder en del caller 8-dansare call som Diamond Chain Thru. I detta fall måste varje dansare välja en av de andra Diamonds att arbeta med. Detta åstadkoms genom att välja den Diamond som är närmast dig. Om det är samma avstånd, välj den Diamond du tittar mot. Med dagens uttryckssätt bör användningen av 8-dansare call från Triple Diamonds callas som 'Triple Diamonds Working Together...'

Triple "Z" CONCEPT [C4]: Tre "Z" formationer bredvid varandra.

Triple "Z"s

 

Se också Triple formations Working direction CONCEPT [C3B].

https://www.ceder.net/def/triplediamond.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.