Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Proveďte figuru X a nahraďte část Y figurou Z.

Caller typicky řekne něco jako

Příklady Replace CONCEPT:

Replace Trade With A Remake, Coordinate:

 
     
před
 po
Circulate 1 & 1/2
 po
Center 6 Remake
 po
Very Ends a Very Centers move up
(hotovo)

Poznámka: po dokončení náhražky znovu vyhodnoťte formaci a svou roli v ní.

Delete (or Skip) CONCEPT [C1V]: Proveďte figuru X bez části Y. Příklad: Scoot & Counter Delete the Counter Rotate 1/4.

Viz také Interrupt CONCEPT [NOL].

https://www.ceder.net/def/replace.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.