Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Z formace Wave, vhodných Line of 4 a vhodných Diamond.

Centers Arm Turn 1/4, mezitím Ends move up o 1/4 kruhu kolem středu formace čtyř tanečníků (tzn. Ends do your part Fan The Top).

Obvykle končí v té samé formace, ale otočené o 90°.

Z Wave:

 
 
před
Lockit
 po
Z L-H Two-Faced Line:

 
 
před
Lockit
 po
Z Diamond:

 
 
před
Lockit
 po
Z Tidal 3 & 1 Line: (ukázka koncové formace, pokud se dva tanečníci potkají na stejném místě)

 
 
před
Lockit
 po

Poznámky:
  • Centers musí začínat v Mini-Wave. Část pro středové je Arm Turn 1/4, nikoliv Hinge. Je nepřípustné, aby caller řekl Lockit z formace, ve které se oba Centers koukají stejným směrem.
  • Přemýšlejte o Lockit jako o 'krátkém' Fan The Top (Centers se točí jen o 1/4 místo o 3/4).
  • Z formace Two-Faced Line je Lockit identický s Couples Hinge.
  • Z formací Tidal Wave, Tidal Two-Faced Line (As Couples Wave), a Point-to-Point Diamonds je Lockit identický se Split Counter Rotate 1/4.

Hinge The Lock [C3A] (Lee Kopman 1974): Z vhodných non T-Bone 2 x 2. Hinge; Lockit. Končí ve Wave.

Lock The Hinge [C3A] (Lee Kopman 1974): Z formace Wave nebo Two-Faced Line. Lockit; Hinge. Končí v Mini-Wave Box.

Locker's Choice [C3A] (Lee Kopman 1981): Z formace Parallel Waves. Lockit; Center Wave Lockit, Others Trade; Center Wave Hinge, Others Step & Fold (Centers Step Ahead, Ends Fold). Končí v Parallel Waves za druhou ruku. Figura má tři části.

Cross Lockit [C3B] (Lee Kopman): Z formace Wave nebo Two-Faced Line. Jako jeden pohyb Lockit and Spread. Končí ve Wave nebo Two-Faced Line.

Lock 'Em Up [C3B] (Bill Davis 1982): Z vhodných Tidal Lines nebo vhodných Parallel Lines. Lockit; Hinge; Centers Hinge, Outsides Counter Rotate 1/4; Centers Lockit, Outsides Roll. Tato figura má čtyři části.

https://www.ceder.net/def/lockit.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.