Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Z formace Parallel Columns of {n}, kde n je větší nebo rovno 3.

#1 dancer jako jeden pohyb 1/2 Circulate & U-Turn Back (Roll twice), ostatní 1/2 Circulate & Arm Turn 3/4.

Končí ve Wave of 2n.

   
před
Grand Follow Your Neighbor
 po
1/2 Circulate
 po
Center 6 Arm Turn 3/4
a Very Ends Roll twice
(hotovo)

Poznámky:

Občas je Grand Follow Your Neighbor callerování z T-Bones. V takovém případě ti tanečníci, co jsou v Lines, pracují ve Split (tedy ve své polovině).

 
před
Grand Follow Your Neighbor
 po

Grand Cross Your Neighbor [C1V]: Z formace Parallel Columns of {n}. Tanečník #1 udělá jako jeden pohyb 1/2 Circulate & U-Turn Back (Roll twice), ostatní Grand Cross Extend (1/2 Circulate and Slide nose-to-nose) and Arm Turn 3/4. Končí v Line of 2n.

Viz také Triple Scoot [Plus]

https://www.ceder.net/def/grandfyn.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.