Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Från en Two-Faced Line.

Som en rörelse, Centers Run och alla Any Shoulder Tag The Line till den givna fractional Tag formationen. Om ingen fraction ges, gör en full Tag The Line.

Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
     
efter
1/4 Cross Flip The Line
 efter
1/2 Cross Flip The Line
 efter
3/4 Cross Flip The Line
 efter
Cross Flip The Line

Kommentarer:

Se också Tagging Calls.

Cross Flip Back [C3B] (Lee Kopman 1973):
1/2 Cross Flip The Line; Scoot Back.

Cross Flip Your Neighbor [C3B] (Foggy Thompson 1973):
1/2 Cross Flip The Line; Follow Your Neighbor.

Cross Flip Your Leader [C3B]:
1/2 Cross Flip The Line; Follow Your Leader.

Cross Flip Chain Thru [C3B] (Vince Dicaudo 1973):
1/2 Cross Flip The Line; Scoot Chain Thru.

Cross Flip To A Diamond [C4] (Dick Han 1977):
1/2 Cross Flip The Line; 1/2 Box Circulate.

Cross Flip & Scatter [C3B]:
1/2 Cross Flip The Line; Scatter Scoot.

Flip The Line [C1] (Jack Lasry 1973): Från en Wave. Som en rörelse, Centers Run och alla Any Shoulder Tag The Line till den givna fractional Tag formationen. Om ingen fraction ges, gör en full Tag The Line.

https://www.ceder.net/def/crossfliptheline.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.