Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Från en 3/4 Tag eller andra tillämpliga formationer.

Centers Cast Off 3/4 och Counter Rotate 1/4 medan Outsides Cast Back, Touch 1/2 och Step & Fold.

En R-H 3/4 Tag slutar i Parallel L-H Waves;
en L-H 3/4 Tag slutar i Parallel L-H Two-Faced Lines.

Kommentarer:

Från en 3/4 Tag:

 
   
före
Counter
 efter
Centers Cast Off 3/4
medan Outsides Cast Back &
Touch 1/2
 efter
Centers Counter Rotate 1/4
medan Outsides Step & Fold
(klart)
Från en 3/4 Box:

 
   
före
Counter
 efter
Centers Cast Off 3/4
medan Outsides Cast Back &
Touch 1/2
 efter
Centers Counter Rotate 1/4
medan Outsides Step & Fold
(klart)
Från en ovanlig uppställning:

 
   
före
Counter
 efter
Centers Cast Off 3/4
medan Outsides Cast Back &
Touch 1/2
 efter
Centers Counter Rotate 1/4
medan Outsides Step & Fold
(klart)

Scoot & Counter [C2] (Lee Kopman): Från en 1/4 Tag. Scoot Back; Counter. En R-H 1/4 Tag slutar i Parallel L-H Waves; en L-H 1/4 Tag slutar i Parallel L-H Two-Faced Lines eller Parallel R-H Waves, beroende på callern. Enligt vår åsikt, när Scoot & Counter callas från en L-H 1/4 Tag, borde det vara klokt av callern att tala om för outsides med vilken hand de skall göra Touch 1/2 eftersom det finns olika åsikter huruvida det alltid är höger hand (vår åsikt) eller om outsides använder samma hand som de gjorde Scoot Back med.

Cross Counter [C3A] (Ross Howell 1974): Från en 3/4 Tag eller andra tillämpliga formationer. Centers Trade The Wave, Cast Off 3/4 och Counter Rotate 1/4 medan Outsides Cross Cast Back, Touch 1/2 och Step & Fold. En R-H 3/4 Tag slutar i Parallel L-H Two-Faced Lines; en L-H 3/4 Tag slutar i Parallel L-H Waves. Cross Counter är ett 3-delars call.

Interlocked Counter [C3B]: Från en 3/4 Line, 3/4 Tag, eller andra tillämpliga formationer. Outsides Counter (Cast Back, Touch 1/2, och Step & Fold) medan Centers Once Removed Cast Off 3/4 och (normal) Counter Rotate 1/4. A R-H 3/4 Line ends in Parallel L-H Waves; a L-H 3/4 Line ends in Parallel L-H Two-Faced Lines.

https://www.ceder.net/def/counter.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.